Phần mềm CRM bán hàng

Phễu bán hàng CRM

 • Hiểu quy trình bán hàng của bạn
 • Giai đoạn bán hàng tùy chỉnh
 • Dễ đánh giá mối
 • Cải thiện tỷ lệ chuyển đổi bán hàng
 • Tự động hóa phễu bán hàng

Quản lý đường ống CRM

 • Quản lý đường ống trực quan
 • Giai đoạn giao dịch tùy chỉnh
 • Nhiều đường ống
 • Tự động hóa đường ống bán hàng

Đặt và lập lịch CRM

 • Lịch bên trong CRM
 • Lịch lịch hẹn
 • Đặt tài nguyên
 • Xác nhận và lời nhắc
 • Tình trạng sẵn có của nhân viên

Báo cáo CRM nâng cao

 • Báo cáo hoạt động
 • Báo cáo giao dịch
 • Báo cáo mối
 • Báo cáo bán hàng
 • Báo cáo và bảng điều khiển tùy chỉnh

CRM với góc xem 360 độ

Quản lý quyền cho phép CRM

 • Quản lý truy cập CRM
 • Quản lý quyền cho phép theo vai trò
 • Tự động định tuyến khách hàng
 • Phân bổ mối theo quy tắc

Quản lý bán hàng & đăng ký lặp lại

 • CRM để bán hàng thường xuyên
 • Giao dịch định kỳ
 • Mối và giao dịch lặp lại
 • Hóa đơn định kỳ
 • Tăng cường doanh số
8,000,000+ tổ chức đang sử dụng Bitrix24
Di động và máy tính để bàn
Bitrix24 đi kèm các ứng dụng di động và máy tính để bàn miễn phí trên Android, iOS, Mac và PC

Tại chỗ

Bitrix24 được cung cấp dưới dạng đám mây và tại chỗ với khả năng truy cập mã nguồn. Bạn có thể tự cài đặt dịch vụ này trên máy chủ của mình và tùy chỉnh nếu cần.

API

API và REST API có sẵn cho cả hai phiên bản đám mây và tại chỗ của Bitrix24.

Tích hợp

Bitrix24 có hàng chục tùy chọn tích hợp trong Bitrix24.Market.
Bạn có thể tự tạo ứng dụng của mình sử dụng REST API của chúng tôi.

Bitrix24 có thể làm gì nữa
Truyền thông
Tác vụ và Dự án
CRM
Trung tâm Liên hệ
Website