CRM với tính năng quản lý tài liệu

Báo giá và lập hóa đơn trong CRM

 • Báo giá
 • Lập hóa đơn
 • Lập hóa đơn định kỳ
 • Thanh toán trực tuyến (PayPal, Stripe, Braintree, khác)
crm_invoices_kanban

Trình soạn thảo tài liệu trong CRM

 • Tài liệu tùy chỉnh
 • Đánh số tự động
 • Khuôn mẫu được cài đặt sẵn
 • Tạo khuôn mẫu riêng
 • Dấu và chữ ký điện tử
crm_document_builder

Thuế, tiền tệ và danh mục sản phẩm

 • Danh mục sản phẩm
 • Thuế (thuế bán hàng, VAT, v.v...)
 • Hỗ trợ nhiều loại tiền tệ
 • Hóa đơn
 • Hóa đơn định kỳ
crm_products

Tích hợp phần mềm kế toán

 • Xero
 • Quickbooks
 • Freshbooks
 • Thêm
applications_crm
15.000.000+ tổ chức đang sử dụng Bitrix24
Di động và máy tính để bàn
Bitrix24 đi kèm các ứng dụng di động và máy tính để bàn miễn phí trên Android, iOS, Mac và PC
tools_inc_desktop_app

Tại chỗ

Bitrix24 được cung cấp dưới dạng Đám mây và Tại chỗ với khả năng truy cập mã nguồn. Bạn có thể tự cài đặt dịch vụ này trên máy chủ của mình và tùy chỉnh nếu cần.

tools_inc_on-premise

API

API và REST API có sẵn cho cả hai phiên bản Đám mây và Tại chỗ của Bitrix24.

tools_inc_api

Tích hợp

Bitrix24 có hàng chục tùy chọn tích hợp trong Bitrix24.Market.
Bạn có thể tự tạo ứng dụng của mình sử dụng REST API của chúng tôi.

logo-mailchimp
logo-slack
logo-skype
logo-office365
logo-xero
logo-zapier
logo-quickbooks
logo-google-drive
Bitrix24 có thể làm gì nữa
Truyền thông
Tác vụ và Dự án
CRM
Trung tâm Liên hệ
Website