CRM và tổng đài trong một gói

PBX ảo trong CRM

 • Phần mở rộng nhân viên
 • Hộp thư thoại
 • Ghi âm cuộc gọi
 • Chuyển và chuyển tiếp cuộc gọi
 • Xếp hàng đợi và định tuyến
 • IVR nhiều cấp
 • Điện thoại phần mềm (quay số)

CRM tiếp thị điện thoại nâng cao

 • Tự động gọi và danh sách cuộc gọi
 • Tự động phiên âm cuộc gọi
 • Số điện thoại địa phương ở 53 quốc gia
 • Thuê số miễn phí cước gọi
 • Phát sóng SMS
 • Phát sóng giọng nói
 • Yêu cầu gọi lại

Tích hợp bên thứ ba

 • Đầu nối SIP cho PBX của bạn
 • Telephony API
 • Asterisk, FreePBX, 3CX
 • Twilio, Plivo
 • RingCentral
 • Thêm
10,000,000+ tổ chức đang sử dụng Bitrix24
Di động và máy tính để bàn
Bitrix24 đi kèm các ứng dụng di động và máy tính để bàn miễn phí trên Android, iOS, Mac và PC

Tại chỗ

Bitrix24 được cung cấp dưới dạng Đám mây và Tại chỗ với khả năng truy cập mã nguồn. Bạn có thể tự cài đặt dịch vụ này trên máy chủ của mình và tùy chỉnh nếu cần.

API

API và REST API có sẵn cho cả hai phiên bản Đám mây và Tại chỗ của Bitrix24.

Tích hợp

Bitrix24 có hàng chục tùy chọn tích hợp trong Bitrix24.Market.
Bạn có thể tự tạo ứng dụng của mình sử dụng REST API của chúng tôi.

Bitrix24 có thể làm gì nữa
Truyền thông
Tác vụ và Dự án
CRM
Trung tâm Liên hệ
Website