CRM đa kênh miễn phí

Tích hợp email CRM

 • Tạo khách hàng tiềm năng từ các email gửi đến
 • Hộp thư chung
 • Gửi email hàng loạt (tiếp thị qua email)
 • Gửi email tự động
 • Kích hoạt email
 • Thống kê email
 • Thêm
crm_email_accounts

Tích hợp telephony CRM

 • Các cuộc gọi đến và đi
 • Ghi âm cuộc gọi
 • Định tuyến cuộc gọi
 • IVR
 • Hộp thư thoại
 • Thuê số (địa phương, quốc tế, miễn phí cước gọi)
 • Phát sóng giọng nói (rôbốt gọi điện)
 • Phiên âm cuộc gọi
telephony_contact_call

Tích hợp trò chuyện trực tiếp CRM

 • Tích hợp miễn phí trò chuyện trực tiếp
 • Định tuyến cuộc hội thoại
 • Lời chào và câu trả lời sẵn
 • Chụp lại thông tin liên hệ
 • Báo cáo và số liệu thống kê
 • Rôbốt trò chuyện
crm_live_chat

Trình nhắn tin và mạng xã hội

 • Facebook và Facebook Messenger
 • Instagram
 • Telegram, Viber
 • Slack
 • Microsoft Bot Framework
open_channels_facebook

Tích hợp biểu mẫu web CRM

 • Trình xây dựng biểu mẫu web miễn phí
 • Khuôn mẫu miễn phí (liên hệ, phản hồi, hỗ trợ)
 • Biểu mẫu yêu cầu gọi lại
 • Biểu mẫu thanh toán trực tuyến
 • Hộp kiểm đăng ký (chấp nhận điều khoản)
 • Nhúng được
 • Tích hợp biểu mẫu của bên thứ ba (Jotform, Google, v.v.)
crm_forms
15.000.000+ tổ chức đang sử dụng Bitrix24
Di động và máy tính để bàn
Bitrix24 đi kèm các ứng dụng di động và máy tính để bàn miễn phí trên Android, iOS, Mac và PC
tools_inc_desktop_app

Tại chỗ

Bitrix24 được cung cấp dưới dạng Đám mây và Tại chỗ với khả năng truy cập mã nguồn. Bạn có thể tự cài đặt dịch vụ này trên máy chủ của mình và tùy chỉnh nếu cần.

tools_inc_on-premise

API

API và REST API có sẵn cho cả hai phiên bản Đám mây và Tại chỗ của Bitrix24.

tools_inc_api

Tích hợp

Bitrix24 có hàng chục tùy chọn tích hợp trong Bitrix24.Market.
Bạn có thể tự tạo ứng dụng của mình sử dụng REST API của chúng tôi.

logo-mailchimp
logo-slack
logo-skype
logo-office365
logo-xero
logo-zapier
logo-quickbooks
logo-google-drive
Bitrix24 có thể làm gì nữa
Truyền thông
Tác vụ và Dự án
CRM
Trung tâm Liên hệ
Website