Bitrix24 Sales Intelligence

Bitrix24 Sales Intelligence đúng như tên gọi của nó: phân tích toàn diện tất cả các nỗ lực tiếp thị của bạn và dữ liệu cụ thể để cho biết mức độ hiệu quả của các quảng cáo.
1-sales-intelligence

Phân tích toàn diện trong CRM của bạn

Mọi thứ bạn muốn biết về các quảng cáo của mình: các số liệu có thể hành động, thống kê, ROI, v.v.

  • Thêm kênh quảng bá của bạn và bắt đầu thu thập dữ liệu ngay lập tức
  • Dõi theo đường đi của khách hàng từ nhận thức đến đặt hàng
  • Tự động tính ROI tiếp thị
  • Tích hợp liền mạch vào CRM của bạn

Tìm hiểu nguồn gốc của khách hàng

Việc hiểu chính xác các bước đã dẫn một khách hàng đến với bạn là thiết yếu để hiểu động lực của họ. Kiến thức này chính là sức mạnh bởi bạn có thể dễ dàng thấy quảng cáo nào cho hiệu quả cao hơn và qua đó tối ưu nỗ lực tiếp thị của bạn.

Với Bitrix24 Sales Intelligence, bạn cũng có thể tìm hiểu về chi phí sở hữu khách hàng của mình và ROI cho mỗi kênh quảng bá.

BẮT ĐẦU MIỄN PHÍ

2-sales-intelligence

Mọi đô-la quảng cáo đều được kiểm tra

Kết nối tất cả các nguồn lưu thông quảng cáo của bạn đến Bitrix24 Sales Intelligence chỉ trong một vài nhấp chuột và bắt đầu thu thập dữ liệu tiếp thị ngay lập tức!

Facebook, Instagram, Google Ads, tất cả các website và cửa hàng bạn đã tạo trong Bitrix24 cũng như các biểu mẫu CRM - tất cả các nguồn này đều có thể được kết nối và theo dõi dễ dàng.

Và nếu thế là chưa đủ, bạn cũng có thể theo dõi một số kênh quảng bá ngoại tuyến như cuộc gọi điện thoại hoặc quảng cáo giấy.

3-sales-intelligence

Báo cáo ROI quảng cáo

Phân tích toàn diện chi tiêu cho tiếp thị của bạn và xem kênh quảng bá nào cho kết quả tốt nhất.

CRM của bạn sẽ tự động hiển thị số tiền được chi cho từng nguồn lưu thông, số khách hàng mới mà nó tạo ra, và ai trong số họ thực sự đã đặt hàng. Thông tin phân tích xuyên suốt toàn diện được tạo trong thời gian thực và khả dụng cho mọi khoảng thời gian tùy chỉnh.

BẮT ĐẦU MIỄN PHÍ

4-sales-intelligence

Phân tích chi tiết khả dụng cho mọi giao dịch

Ngoài các thống kê và con số chung, CRM cũng có thể cho bạn một phân tích chi tiết cho mỗi giao dịch, để bạn có thể theo dõi đường đi của khách hàng từ nhận thức đến đặt hàng.

Mọi lịch sử tương tác của bạn với khách hàng cũng như thông tin liên hệ của họ đều được lưu trữ tiện lợi trong CRM.

5-sales-intelligence

Báo cáo hiệu quả cho nhân viên

Nếu bạn muốn biết đại diện bán hàng của mình làm việc hiệu quả đến đâu, Trí tuệ bán hàng của chúng tôi có câu trả lời. Bạn có thể phân tích nguồn lưu thông của quảng cáo và xem nguồn nào có tỷ lệ chuyển đổi giao dịch cao nhất trong số các đại diện bán hàng.

BẮT ĐẦU MIỄN PHÍ

6-sales-intelligence

15.000.000+ tổ chức đang sử dụng Bitrix24
Di động và máy tính để bàn
Bitrix24 đi kèm các ứng dụng di động và máy tính để bàn miễn phí trên Android, iOS, Mac và PC
tools_inc_desktop_app

Tại chỗ

Bitrix24 được cung cấp dưới dạng Đám mây và Tại chỗ với khả năng truy cập mã nguồn. Bạn có thể tự cài đặt dịch vụ này trên máy chủ của mình và tùy chỉnh nếu cần.

tools_inc_on-premise

API

API và REST API có sẵn cho cả hai phiên bản Đám mây và Tại chỗ của Bitrix24.

tools_inc_api

Tích hợp

Bitrix24 có hàng chục tùy chọn tích hợp trong Bitrix24.Market.
Bạn có thể tự tạo ứng dụng của mình sử dụng REST API của chúng tôi.

logo-mailchimp
logo-slack
logo-skype
logo-office365
logo-xero
logo-zapier
logo-quickbooks
logo-google-drive
Bitrix24 có thể làm gì nữa
Truyền thông
Tác vụ và Dự án
CRM
Trung tâm Liên hệ
Website