Quản lý tác vụ miễn phí

Quản lý thời gian tác vụ

 • Ngày bắt đầu và kết thúc
 • Tự động theo dõi thời gian tác vụ
 • Nhập thời gian thủ công
 • Hiển thị tác vụ theo lịch
 • Trình lập kế hoạch tác vụ
tasks_time_tracking

Giám sát và kiểm soát tác vụ

 • Đánh giá của giám sát viên
 • Báo cáo tác vụ
 • Hiệu quả
 • Bộ đếm tác vụ
 • Lời nhắc và thông báo
 • Kiểm soát hạn chót
tasks_efficiency

Vai trò quản lý tác vụ

 • Người tạo
 • Người chịu trách nhiệm
 • Hỗ trợ
 • Người quan sát
 • Lọc theo vai trò
tasks_task_roles

Quản lý tác vụ nâng cao

 • Khuôn mẫu tác vụ
 • Tác vụ lặp lại
 • Tác vụ phụ thuộc
 • Danh sách theo dõi
 • Trường tác vụ tùy chỉnh
 • Tác vụ từ email
tasks_task_templates
15.000.000+ tổ chức đang sử dụng Bitrix24
Di động và máy tính để bàn
Bitrix24 đi kèm các ứng dụng di động và máy tính để bàn miễn phí trên Android, iOS, Mac và PC
tools_inc_desktop_app

Tại chỗ

Bitrix24 được cung cấp dưới dạng Đám mây và Tại chỗ với khả năng truy cập mã nguồn. Bạn có thể tự cài đặt dịch vụ này trên máy chủ của mình và tùy chỉnh nếu cần.

tools_inc_on-premise

API

API và REST API có sẵn cho cả hai phiên bản Đám mây và Tại chỗ của Bitrix24.

tools_inc_api

Tích hợp

Bitrix24 có hàng chục tùy chọn tích hợp trong Bitrix24.Market.
Bạn có thể tự tạo ứng dụng của mình sử dụng REST API của chúng tôi.

logo-mailchimp
logo-slack
logo-skype
logo-office365
logo-xero
logo-zapier
logo-quickbooks
logo-google-drive
Bitrix24 có thể làm gì nữa
Truyền thông
Tác vụ và Dự án
CRM
Trung tâm Liên hệ
Website