Hợp tác quản lý dự án

Lập kế hoạch trực quan cho dự án

 • Người lập kế hoạch cho dự án
 • Biểu đồ Gantt cho dự án
 • Bảng Kanban cho dự án
 • Giai đoạn tùy chỉnh cho dự án
 • Lịch dự án
tasks_planner

Không gian làm việc trực tuyến cho dự án

 • Thảo luận và bình luận
 • Trò chuyện trong dự án
 • Ổ đĩa dự án
 • Quyền truy cập dự án
 • Thông báo dự án
 • Luồng công việc phê duyệt
workgroups_message

Quản lý tài nguyên dự án

 • Lập kế hoạch phân bổ khối lượng công việc
 • Theo dõi thời gian thực hiện
 • Báo cáo dự án
 • Đặt tài nguyên CRM
tasks_employee_resource_tracking

Quản lý dự án nâng cao

 • Quyền truy cập Extranet cho người dùng bên ngoài
 • Lưu kho dự án
 • Dự án công khai và riêng tư
 • Quyền truy cập chi tiết cho dự án
workgroups_create_workgroup
15.000.000+ tổ chức đang sử dụng Bitrix24
Di động và máy tính để bàn
Bitrix24 đi kèm các ứng dụng di động và máy tính để bàn miễn phí trên Android, iOS, Mac và PC
tools_inc_desktop_app

Tại chỗ

Bitrix24 được cung cấp dưới dạng Đám mây và Tại chỗ với khả năng truy cập mã nguồn. Bạn có thể tự cài đặt dịch vụ này trên máy chủ của mình và tùy chỉnh nếu cần.

tools_inc_on-premise

API

API và REST API có sẵn cho cả hai phiên bản Đám mây và Tại chỗ của Bitrix24.

tools_inc_api

Tích hợp

Bitrix24 có hàng chục tùy chọn tích hợp trong Bitrix24.Market.
Bạn có thể tự tạo ứng dụng của mình sử dụng REST API của chúng tôi.

logo-mailchimp
logo-slack
logo-skype
logo-office365
logo-xero
logo-zapier
logo-quickbooks
logo-google-drive
Bitrix24 có thể làm gì nữa
Truyền thông
Tác vụ và Dự án
CRM
Trung tâm Liên hệ
Website