Tác vụ và Dự án

Được thiết kế để hợp tác và quản lý dự án trực tuyến, đây là công cụ “được việc” đỉnh cao của Bitrix24.

Thiết lập các tác vụ và quản lý dự án trực tuyến.

Từ mọi thiết bị và mọi nền tảng

1-mobile-task-management

Dễ dàng thiết lập tác vụ và giám sát hạn chót

Nhiều phương thức để lựa chọn: Kanban, biểu đồ Gantt, v.v.

Luôn theo sát dự án của bạn với các lời nhắc tác vụ và thông báo

Điều hướng trực quan và bộ lọc tìm kiếm thông minh

BẮT ĐẦU MIỄN PHÍ

Chuẩn bị, sẵn sàng, xong!

Tạo các tác vụ và quản lý hạn chót một cách dễ dàng và tiện lợi. Trong văn phòng hoặc trên đường. Từ máy tính xách tay hay điện thoại thông minh của bạn.

Bitrix24 sẽ luôn thông báo cho bạn về mọi hoạt động liên quan đến dự án và giúp bạn tập trung vào điều thật sự quan trọng.

BẮT ĐẦU MIỄN PHÍ

2-mobile-task-management

Tác vụ và Dự án di động

Sử dụng ứng dụng di động miễn phí của chúng tôi để làm việc với các tác vụ và dự án dù bạn đang ở đâu - ở nhà, ở văn phòng hay trên đường.
Tìm hiểu thêm

Danh sách kiểm tra

Giúp tác vụ dễ hoàn thành hơn bằng cách tạo một vài tác vụ con, mỗi tác vụ đều có một người chịu trách nhiệm và người quan sát. Sắp xếp các tác vụ con theo mức độ quan trọng để điều hướng dễ dàng và xử lý chúng lần lượt khi bạn dần hoàn thành tác vụ lớn.

BẮT ĐẦU MIỄN PHÍ

3-mobile-task-management

Rất nhiều cách để làm việc với các tác vụ

Chọn tác vụ phù hợp với phong cách quản lý dự án của bạn.

  • Trong chế độ Lập kế hoạch, bạn có thể di chuyển các tác vụ một cách thủ công từ giai đoạn này sang giai đoạn khác
  • Trong chế độ Danh sách, bạn có thể xem các tác vụ sắp xếp theo hoạt động
  • Trong chế độ Hạn chót, bạn có thể dễ thấy các tác vụ cần sự chú ý ngay lập tức của mình
  • Sử dụng biểu đồ Gantt để hiểu về bức tranh toàn cảnh và mối liên hệ giữa các tác vụ
  • Sử dụng thẻ khi bạn cần tìm nhanh một tác vụ hoặc dự án nhất định
4-mobile-task-management

Các vai trò khác nhau trong Trò chơi Tác vụ

Mỗi tác vụ đều có thể có một vài người thực hiện, mỗi người có một vai trò và quyền truy cập khác nhau:

  • Người chịu trách nhiệm (người làm tất cả mọi việc)
  • Người tham gia (giúp người chịu trách nhiệm hoàn thành tác vụ của họ)
  • Người quan sát (giám sát hoạt động của tác vụ và can thiệp nếu cần)

BẮT ĐẦU MIỄN PHÍ

5-mobile-task-management

Cài đặt quyền trong Tác vụ

Bạn có thể đặt quyền chỉnh sửa, ủy quyền, tạo và xóa tác vụ - cho cả cấp độ người dùng cá nhân và phòng ban. Việc này giúp đơn giản hóa rất nhiều khi hợp tác trực tuyến trong các dự án lớn.

6-mobile-task-management

Dự án

Triển khai các dự án trực tuyến và cài đặt quyền truy cập cho các thành viên nhóm. Chia sẻ dự án của bạn với người dùng bên ngoài chỉ bằng một nhấp chuột và kết nối họ với CRM của bạn.

Sử dụng một dự án hiện tại để tạo các khuôn mẫu dự án có cùng giai đoạn, người chịu trách nhiệm, ổ lưu trữ trực tuyến và cơ sở tri thức.

BẮT ĐẦU MIỄN PHÍ

7-mobile-task-management

Khuôn mẫu

Bạn phải xử lý một tác vụ giống nhau, lặp đi lặp lại nhiều lần? Hãy tạo một khuôn mẫu tác vụ và để hệ thống chạy nó một cách tự động dựa trên các tham số tùy chỉnh mà bạn đặt.

8-mobile-task-management

Tự động hóa tác vụ

Chọn một quy trình mà bạn muốn tự động hóa, thiết lập quy tắc tự động hóa, và để Bitrix24 xử lý nó thay bạn. Các rô-bốt của chúng tôi sẽ tạo các tác vụ mới, gửi email, thay đổi trạng thái tác vụ, và làm rất nhiều tác vụ khác một cách hoàn toàn tự động.

BẮT ĐẦU MIỄN PHÍ

9-mobile-task-management

Tác vụ qua email

Bạn có thể tạo một tác vụ cho một người dùng bên ngoài qua email, họ sẽ được thông báo và chỉ có thể truy cập tác vụ cụ thể đó. Một công cụ rất hữu ích khi bạn cần hợp tác với một ai đó bên ngoài nhóm của bạn mà không làm ảnh hưởng đến sự toàn vẹn của dự án.

10-mobile-task-management

Hiệu quả và KPI

Sử dụng các tác vụ của chúng tôi để giám sát hiệu quả của các nhân viên và tính KPI của họ. Toàn bộ dữ liệu đều được thu thập tự động - một công cụ lý tưởng cho một quản lý/giám sát viên.

BẮT ĐẦU MIỄN PHÍ

11-mobile-task-management

15.000.000+ tổ chức đang sử dụng Bitrix24
Di động và máy tính để bàn
Bitrix24 đi kèm các ứng dụng di động và máy tính để bàn miễn phí trên Android, iOS, Mac và PC
tools_inc_desktop_app

Tại chỗ

Bitrix24 được cung cấp dưới dạng Đám mây và Tại chỗ với khả năng truy cập mã nguồn. Bạn có thể tự cài đặt dịch vụ này trên máy chủ của mình và tùy chỉnh nếu cần.

tools_inc_on-premise

API

API và REST API có sẵn cho cả hai phiên bản Đám mây và Tại chỗ của Bitrix24.

tools_inc_api

Tích hợp

Bitrix24 có hàng chục tùy chọn tích hợp trong Bitrix24.Market.
Bạn có thể tự tạo ứng dụng của mình sử dụng REST API của chúng tôi.

logo-mailchimp
logo-slack
logo-skype
logo-office365
logo-xero
logo-zapier
logo-quickbooks
logo-google-drive
Bitrix24 có thể làm gì nữa
Truyền thông
Tác vụ và Dự án
CRM
Trung tâm Liên hệ
Website