Đăng nhập Bitrix24

Bạn đang tìm thêm thông tin về việc đăng nhập vào Bitrix24?
Bạn sẽ thấy mọi thứ bạn cần trên trang đăng nhập Bitrix24 này.

Ai có thể đăng nhập vào Bitrix24?

Bạn có thể sử dụng tên đăng nhập www.bitrix24.vn của mình trong các tình huống sau:

  • bạn đã tạo một tài khoản Bitrix24 và xác nhận nó qua email
  • bạn đã nhận một thư mời tham gia một tài khoản Bitrix24 và chấp nhận lời mời đó
ĐĂNG NHẬP VÀO BITRIX24
Bitrix24
Bitrix24

Nếu bạn có nhiều tài khoản Bitrix24

Bitrix24 là một không gian làm việc trực tuyến được thiết kế để kết nối mọi người, công cụ và thông tin trong công ty của bạn - và dĩ nhiên, không gian làm việc này rất an toàn (thông qua thủ tục đăng nhập bảo mật vào Bitrix24). Tùy thuộc vào cách tài khoản Bitrix24 của bạn được tạo, bạn có thể sử dụng các cách sau để đăng nhập vào Bitrix.

Nếu bạn có nhiều tài khoản, bạn có thể quản lý việc truy cập vào chúng trên trang này.

Nếu bạn nhận được một thư mời tham gia Bitrix24

Bitrix24
  • qua email: nhập địa chỉ email của bạn (cũng có thể chứa mật khẩu của bạn)
  • qua SMS: nhập số điện thoại mà bạn đã sử dụng để đăng ký và mã mà bạn nhận được
  • qua liên kết trực tiếp: chỉ cần truy cập liên kết và cung cấp thông tin được yêu cầu
Bitrix24 Bitrix24

Bạn đã quên mật khẩu?

Nếu bạn đã quên mật khẩu của mình, hãy nhấn vào nút QUÊN MẬT KHẨU trên trang Đăng nhập Bitrix24 bằng một trong những cách sau:

  • email: nhập địa chỉ email bạn đã sử dụng để đăng ký và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết phục hồi
  • điện thoại: chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết phục hồi để khôi phục tên đăng nhập vào ứng dụng di động Bitrix24 của bạn

Nếu bạn đã tạo một tài khoản cho ứng dụng máy tính bàn Bitrix24 qua mạng xã hội, chỉ cần dùng nền tảng mạng xã hội này để khôi phục quyền truy cập của bạn.