Hệ thống quản lý tài liệu

Lưu trữ tài liệu

 • Đám mây, đám mây cá nhân hoặc máy chủ của bạn
 • Ổ lưu trữ không giới hạn trên mây
 • Luồng công việc phê duyệt tài liệu
 • Chỉnh sửa tài liệu trực tuyến
 • Chỉnh sửa tài liệu trên máy
 • Lịch sử phiên bản (lịch sử tài liệu)
drive_document_edit

Bitrix24.Drive

 • Ổ đĩa cá nhân, nhóm và công ty
 • Các quyền chi tiết cho tập tin, thư mục và ổ đĩa
 • Khóa tài liệu
 • Chia sẻ tập tin và thư mục công khai
 • Liên kết tải về được bảo vệ bằng mật khẩu
drive_public_link

Tích hợp

 • Box
 • Dropbox
 • Google Drive
 • Microsoft One Drive
 • Thêm
activity_stream_external_drive_integrations
15.000.000+ tổ chức đang sử dụng Bitrix24
Di động và máy tính để bàn
Bitrix24 đi kèm các ứng dụng di động và máy tính để bàn miễn phí trên Android, iOS, Mac và PC
tools_inc_desktop_app

Tại chỗ

Bitrix24 được cung cấp dưới dạng Đám mây và Tại chỗ với khả năng truy cập mã nguồn. Bạn có thể tự cài đặt dịch vụ này trên máy chủ của mình và tùy chỉnh nếu cần.

tools_inc_on-premise

API

API và REST API có sẵn cho cả hai phiên bản Đám mây và Tại chỗ của Bitrix24.

tools_inc_api

Tích hợp

Bitrix24 có hàng chục tùy chọn tích hợp trong Bitrix24.Market.
Bạn có thể tự tạo ứng dụng của mình sử dụng REST API của chúng tôi.

logo-mailchimp
logo-slack
logo-skype
logo-office365
logo-xero
logo-zapier
logo-quickbooks
logo-google-drive
Bitrix24 có thể làm gì nữa
Truyền thông
Tác vụ và Dự án
CRM
Trung tâm Liên hệ
Website