Thống Kê Cuộc Gọi: Biểu Đồ Tương Tác và Hiệu Suất Của Nhân Viên

2 phút để đọc
Long An Trần
26/04/2021
Lần cập nhật cuối cùng: 29/04/2021
Thống Kê Cuộc Gọi: Biểu Đồ Tương Tác và Hiệu Suất Của Nhân Viên

Bạn đang nghĩ làm thế nào để cải thiện năng suất của đội ngũ bán hàng và sự hài lòng của khách hàng? Hãy tham khảo Thống kê cuộc gọi trong Bitrix24, một công cụ hữu ích về dữ liệu cuộc gọi đặc biệt nhằm phân tích thông tin định lượng về cuộc gọi và theo dõi hiệu suất nhân viên của bạn.

Thông tin cuộc gọi được nhóm thành 2 phần chính:

  • Tóm tắt cuộc gọi – số cuộc gọi đến, cuộc gọi đi hoặc cuộc gọi nhỡ, thời gian cuộc gọi, mật độ cuộc gọi, sự năng động so với khoảng thời gian trước đó, v.v.
  • Hiệu suất của Nhân viên – thao tác của nhân viên, thời lượng cuộc gọi trung bình, phản ứng cuộc gọi nhỡ.

Biểu đồ có tính tương tác nên nếu bạn đặt mũi tên trên điểm đánh dấu biểu đồ, bạn sẽ thấy thông tin tóm tắt cho mục, ví dụ: số lượng cuộc gọi vào một ngày nhất định. Bạn cũng có thể di chuyển các cột và điều chỉnh các bộ lọc.

Số liệu thống kê này bao gồm tất cả các cuộc gọi - cả qua điện thoại Bitrix24 tích hợp và các cuộc gọi được thực hiện qua tích hợp REST- và SIP.

Nếu bạn muốn bắt đầu bán hàng thông minh hơn, hãy xem xét một trong các gói Thương mại của Bitrix24 với số liệu thống kê về điện thoại và cuộc gọi nâng cao.


Đọc bài viết của chúng tôi (bằng tiếng Anh) để tìm hiểu các công cụ mới được cập nhật để đạt hiệu quả cao trong công việc. 

Chúc bạn cùng đội nhóm của mình một tuần mới hăng say, cống hiến hết mình để mang lại lợi nhuận cao cho công ty!

Thân ái, 

Nhóm Bitrix24 của bạn 

Phổ biến nhất
Khóa Tài Liệu Trong Khi Chỉnh Sửa
Quy Tắc Tự Động Hóa và Kích Hoạt Trong Quản Lý Tác Vụ
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Email Trong CRM Di Động
Email Trong CRM Di Động
1 phút để đọc