Biểu Đồ Gantt và Tác Vụ Phụ Thuộc
1 phút để đọc
Long An Trần
11/08/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 08/08/2023
Biểu Đồ Gantt và Tác Vụ Phụ Thuộc
Biểu đồ Gantt là một loại biểu đồ thanh được phát triển đặc biệt để minh họa lịch trình dự án (thời gian thực hiện nhiệm vụ, thời hạn và các yếu tố phụ thuộc). Nó rất hữu ích khi lập kế hoạch cho các nhiệm vụ cần được thực hiện theo một thứ tự cụ thể nhưng không có bất kỳ thời hạn xác định nào. Chi tiết về cách sử dụng Biểu đồ Gantt trong bài trợ giúp sau.

Các Tác vụ phụ thuộc là các mối quan hệ logic giữa các nhiệm vụ quy định trình tự. Chúng chỉ ra nhiệm vụ nào là chính và nhiệm vụ nào là phụ thuộc. 

Phổ biến nhất
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Tích Hợp Ứng Dụng Zalo Với Bitrix24
Tích Hợp Recurly và Bitrix24
Tích Hợp Shopify và Bitrix24
Tự Động Hóa Quy Trình Kinh Doanh Với Tập Lệnh Thông Minh Bitrix24

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
1 phút để đọc
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
1 phút để đọc
Đồng Bộ Hóa Lịch Google Với Bitrix24 Trên Thiết Bị Di Động
Đồng Bộ Hóa Lịch Google Với Bitrix24 Trên Thiết Bị Di Động
1 phút để đọc