Biểu Đồ Gantt và Tác Vụ Phụ Thuộc

1 phút để đọc
Long An Trần
11/08/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 08/08/2023
Biểu Đồ Gantt và Tác Vụ Phụ Thuộc
Biểu đồ Gantt là một loại biểu đồ thanh được phát triển đặc biệt để minh họa lịch trình dự án (thời gian thực hiện nhiệm vụ, thời hạn và các yếu tố phụ thuộc). Nó rất hữu ích khi lập kế hoạch cho các nhiệm vụ cần được thực hiện theo một thứ tự cụ thể nhưng không có bất kỳ thời hạn xác định nào. Chi tiết về cách sử dụng Biểu đồ Gantt trong bài trợ giúp sau.

Các Tác vụ phụ thuộc là các mối quan hệ logic giữa các nhiệm vụ quy định trình tự. Chúng chỉ ra nhiệm vụ nào là chính và nhiệm vụ nào là phụ thuộc. 

Phổ biến nhất
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Cập Nhật Bitrix24: Nâng Cao Hiệu Suất
Làm Việc Với Leads Trong CRM Di Động
Quy tắc tự động hóa: Giao tiếp với khách hàng
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Email Trong CRM Di Động
Email Trong CRM Di Động
1 phút để đọc