Bitrix24.Sign

1 phút để đọc
Long An Trần
18/05/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 18/05/2023
Bitrix24.Sign

Chúng tôi đã phát hành một công cụ mới để làm việc với các tài liệu trong CRM -Bitrix24.Sign. Giờ đây, bạn không cần phải in bản giấy và gặp trực tiếp đối tác để ký hợp đồng. Chỉ cần tạo và gửi một tài liệu điện tử, các đối tác của bạn sẽ có thể ký vào tài liệu đó ngay từ điện thoại di động của họ.


Vui lòng tham khảo chi tiết:
Bitrix24 là gì?
Bitrix24.Sign trong CRM
Tự động hóa trong Bitrix24

Phổ biến nhất
Tích Hợp Ứng Dụng Zalo Với Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Quy Tắc Tự Động Hóa Mới Để Tăng Cường Hợp Tác Nhóm
Thông Tin Cập Nhật Quan Trọng Về Gói Kế Hoạch Đám Mây Bitrix24.
Quản Lý Phân Tích Kinh Doanh BI Analytics Trong Bitrix24

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
1 phút để đọc
Quyền Truy Cập Vào Danh Mục Sản Phẩm Và Quản Lý Kho Hàng
Quyền Truy Cập Vào Danh Mục Sản Phẩm Và Quản Lý Kho Hàng
1 phút để đọc
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
1 phút để đọc