Bitrix24.Sign

1 phút để đọc
Long An Trần
18/05/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 18/05/2023
Bitrix24.Sign

Chúng tôi đã phát hành một công cụ mới để làm việc với các tài liệu trong CRM -Bitrix24.Sign. Giờ đây, bạn không cần phải in bản giấy và gặp trực tiếp đối tác để ký hợp đồng. Chỉ cần tạo và gửi một tài liệu điện tử, các đối tác của bạn sẽ có thể ký vào tài liệu đó ngay từ điện thoại di động của họ.


Vui lòng tham khảo chi tiết:
Bitrix24 là gì?
Bitrix24.Sign trong CRM
Tự động hóa trong Bitrix24

Phổ biến nhất
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
Quy Tắc Tự Động Hóa và Kích Hoạt Trong Quản Lý Tác Vụ
Khóa Tài Liệu Trong Khi Chỉnh Sửa
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Email Trong CRM Di Động
Email Trong CRM Di Động
1 phút để đọc