Đăng ký miễn phí

Bitrix24.Sign

Bitrix24.Sign
Long An Trần
18/05/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 18/05/2023

Chúng tôi đã phát hành một công cụ mới để làm việc với các tài liệu trong CRM -Bitrix24.Sign. Giờ đây, bạn không cần phải in bản giấy và gặp trực tiếp đối tác để ký hợp đồng. Chỉ cần tạo và gửi một tài liệu điện tử, các đối tác của bạn sẽ có thể ký vào tài liệu đó ngay từ điện thoại di động của họ.


Vui lòng tham khảo chi tiết:
Bitrix24 là gì?
Bitrix24.Sign trong CRM
Tự động hóa trong Bitrix24

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
10 tính năng phải có của CRM dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Danh Sách Nhân Viên và Phân Quyền Quản Trị
Ứng dụng CRM cho doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam dễ hay khó?
Hợp Nhất Liên Hệ và Công Ty