Các Gói Đăng Ký Khác Nhau Của Bitrix24

1 phút để đọc
Long An Trần
24/03/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 24/03/2023
Các Gói Đăng Ký Khác Nhau Của Bitrix24

Có nhiều gói đăng ký khác nhau trong Bitrix24 và số lượng người dùng tùy thuộc vào gói đã chọn.

Trong bài Trợ giúp này, chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết về những điều bạn cần biết gì khi nâng cấp lên gói thương mại cũng như tìm hiểu xem có bao nhiêu người dùng được phép trong gói đăng ký của bạn. 

Ngoài ra, thời gian lưu trữ tài liệu trên Bitrix24.Drive tùy thuộc vào gói Bitrix24 của bạn.   

Phổ biến nhất
Tích Hợp Ứng Dụng Zalo Với Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Quy Tắc Tự Động Hóa Mới Để Tăng Cường Hợp Tác Nhóm
Thông Tin Cập Nhật Quan Trọng Về Gói Kế Hoạch Đám Mây Bitrix24.
Quản Lý Phân Tích Kinh Doanh BI Analytics Trong Bitrix24

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
1 phút để đọc
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
1 phút để đọc
Quyền Truy Cập Vào Danh Mục Sản Phẩm Và Quản Lý Kho Hàng
Quyền Truy Cập Vào Danh Mục Sản Phẩm Và Quản Lý Kho Hàng
1 phút để đọc