Các Gói Đăng Ký Khác Nhau Của Bitrix24

1 phút để đọc
Long An Trần
24/03/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 24/03/2023
Các Gói Đăng Ký Khác Nhau Của Bitrix24

Có nhiều gói đăng ký khác nhau trong Bitrix24 và số lượng người dùng tùy thuộc vào gói đã chọn.

Trong bài Trợ giúp này, chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết về những điều bạn cần biết gì khi nâng cấp lên gói thương mại cũng như tìm hiểu xem có bao nhiêu người dùng được phép trong gói đăng ký của bạn. 

Ngoài ra, thời gian lưu trữ tài liệu trên Bitrix24.Drive tùy thuộc vào gói Bitrix24 của bạn.   

Phổ biến nhất
Cập Nhật Bitrix24: Nâng Cao Hiệu Suất
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Làm Việc Với Tài Liệu Bằng Google Docs
Quy Tắc và Kích Hoạt Tự Động Hóa Trong CRM: Giám Sát và Kiểm Soát Nhân Viên
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Email Trong CRM Di Động
Email Trong CRM Di Động
1 phút để đọc