Blog Các Gói Đăng Ký Khác Nhau Của Bitrix24

Các Gói Đăng Ký Khác Nhau Của Bitrix24

Long An Trần
1 phút
147
Đã cập nhật: 24/03/2023
Long An Trần
Đã cập nhật: 24/03/2023
Các Gói Đăng Ký Khác Nhau Của Bitrix24

Có nhiều gói đăng ký khác nhau trong Bitrix24 và số lượng người dùng tùy thuộc vào gói đã chọn.

Trong bài Trợ giúp này, chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết về những điều bạn cần biết gì khi nâng cấp lên gói thương mại cũng như tìm hiểu xem có bao nhiêu người dùng được phép trong gói đăng ký của bạn. 

Ngoài ra, thời gian lưu trữ tài liệu trên Bitrix24.Drive tùy thuộc vào gói Bitrix24 của bạn.   

Phổ biến nhất
Các hoạt động của tôi trong CRM
Cách tạo hình ảnh bằng CoPilot trong trang web
Điểm Danh Check-in
Gửi tin nhắn WhatsApp từ CRM đến khách hàng
Bắt đầu với BI Builder
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
1 phút
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
1 phút