Đăng ký miễn phí

Các Gói Đăng Ký Khác Nhau Của Bitrix24

Các Gói Đăng Ký Khác Nhau Của Bitrix24
Long An Trần
24/03/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 24/03/2023

Có nhiều gói đăng ký khác nhau trong Bitrix24 và số lượng người dùng tùy thuộc vào gói đã chọn.

Trong bài Trợ giúp này, chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết về những điều bạn cần biết gì khi nâng cấp lên gói thương mại cũng như tìm hiểu xem có bao nhiêu người dùng được phép trong gói đăng ký của bạn. 

Ngoài ra, thời gian lưu trữ tài liệu trên Bitrix24.Drive tùy thuộc vào gói Bitrix24 của bạn.   

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Cài Đặt Sản Phẩm và Dịch Vụ Trong Bitrix24 CRM
Ứng dụng CRM tự động hóa hoạt động bán hàng và marketing?
Bản cập nhật ứng dụng di động Bitrix24 mới nhất
Đổi Tên Miền và Tên Tài Khoản Bitrix24