Các Khối Thời Gian Còn Trống

1 phút để đọc
Long An Trần
10/05/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 04/05/2023
Các Khối Thời Gian Còn Trống

Bạn cần tìm thời gian phù hợp cho cuộc họp với những người dùng bên ngoài công ty? Hãy gửi họ một liên kết đến các khối thời gian còn trống của bạn để họ có thể chọn khoảng thời gian phù hợp. 
Tìm hiểu thêm về cách chia sẻ các khối thời gian còn trống với người dùng bên ngoài (Externet) cũng như cách đóng quyền truy cập vào các khối trong bài viết sau đây.

Phổ biến nhất
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Làm Việc Với Tài Liệu Bằng Google Docs
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Làm Việc Với Leads Trong CRM Di Động
Quy tắc tự động hóa: Giao tiếp với khách hàng
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
1 phút để đọc
Kanban: Cách Theo Dõi Hiệu Quả Các Tác Vụ Trong Dự Án
Kanban: Cách Theo Dõi Hiệu Quả Các Tác Vụ Trong Dự Án
1 phút để đọc