Các Khối Thời Gian Còn Trống

1 phút để đọc
Long An Trần
10/05/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 04/05/2023
Các Khối Thời Gian Còn Trống

Bạn cần tìm thời gian phù hợp cho cuộc họp với những người dùng bên ngoài công ty? Hãy gửi họ một liên kết đến các khối thời gian còn trống của bạn để họ có thể chọn khoảng thời gian phù hợp. 
Tìm hiểu thêm về cách chia sẻ các khối thời gian còn trống với người dùng bên ngoài (Externet) cũng như cách đóng quyền truy cập vào các khối trong bài viết sau đây.

Phổ biến nhất
Tích Hợp Ứng Dụng Zalo Với Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Quy Tắc Tự Động Hóa Mới Để Tăng Cường Hợp Tác Nhóm
Thông Tin Cập Nhật Quan Trọng Về Gói Kế Hoạch Đám Mây Bitrix24.
Quản Lý Phân Tích Kinh Doanh BI Analytics Trong Bitrix24

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
1 phút để đọc
Quyền Truy Cập Vào Danh Mục Sản Phẩm Và Quản Lý Kho Hàng
Quyền Truy Cập Vào Danh Mục Sản Phẩm Và Quản Lý Kho Hàng
1 phút để đọc
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
1 phút để đọc