Blog Các Khối Thời Gian Còn Trống

Các Khối Thời Gian Còn Trống

Long An Trần
1 phút
119
Đã đăng: 10/05/2023
Long An Trần
Đã đăng: 10/05/2023
Các Khối Thời Gian Còn Trống

Bạn cần tìm thời gian phù hợp cho cuộc họp với những người dùng bên ngoài công ty? Hãy gửi họ một liên kết đến các khối thời gian còn trống của bạn để họ có thể chọn khoảng thời gian phù hợp. 
Tìm hiểu thêm về cách chia sẻ các khối thời gian còn trống với người dùng bên ngoài (Externet) cũng như cách đóng quyền truy cập vào các khối trong bài viết sau đây.

Phổ biến nhất
Các hoạt động của tôi trong CRM
Cách tạo hình ảnh bằng CoPilot trong trang web
Điểm Danh Check-in
Gửi tin nhắn WhatsApp từ CRM đến khách hàng
Quy tắc tự động hóa: Thông tin khách hàng và Thông báo cho nhân viên
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
1 phút
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
1 phút
Kanban: Cách Theo Dõi Hiệu Quả Các Tác Vụ Trong Dự Án
Kanban: Cách Theo Dõi Hiệu Quả Các Tác Vụ Trong Dự Án
1 phút