Đăng ký miễn phí

Các Khối Thời Gian Còn Trống

Các Khối Thời Gian Còn Trống
Long An Trần
10/05/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 04/05/2023

Bạn cần tìm thời gian phù hợp cho cuộc họp với những người dùng bên ngoài công ty? Hãy gửi họ một liên kết đến các khối thời gian còn trống của bạn để họ có thể chọn khoảng thời gian phù hợp. 
Tìm hiểu thêm về cách chia sẻ các khối thời gian còn trống với người dùng bên ngoài (Externet) cũng như cách đóng quyền truy cập vào các khối trong bài viết sau đây.

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Có Gì Mới trên Bitrix24
Chế Độ Kiểm Tra Quy Tắc Tự Động Hóa
Tích Hợp Ứng Dụng Zendesk
Tác Vụ Trên Ứng Dụng Bitrix24 Di Động