Cuộc Trò Chuyện: Cách Tìm Cuộc Trò Chuyện Kênh Mở

1 phút để đọc
Long An Trần
07/08/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 08/08/2023
Cuộc Trò Chuyện: Cách Tìm Cuộc Trò Chuyện Kênh Mở

Phần Hội thoại của Trung tâm Liên lạc chứa tất cả các hộp thoại Kênh mở. Làm việc với các hộp thoại và tìm kiếm những hộp thoại cần thiết bằng các bộ lọc đặc biệt.

Tóm lại:

  • Danh sách các hộp thoại giúp bạn làm việc với các cuộc trò chuyện của khách hàng và tìm kiếm những cuộc trò chuyện cần thiết bằng các bộ lọc đặc biệt.

  • Quyền truy cập vào các cuộc trò chuyện được xác định bởi cài đặt quyền truy cập.

  • Thông tin chi tiết được hiển thị cho từng hộp thoại: loại, trạng thái, kênh, khách hàng, bản ghi CRM, kênh liên lạc, nhân viên chịu trách nhiệm.

  • Lịch sử hội thoại có sẵn cho mỗi cuộc trò chuyện.

Bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết trong bài trợ giúp này

Phổ biến nhất
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Cập Nhật Bitrix24: Nâng Cao Hiệu Suất
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Quy tắc tự động hóa: Giao tiếp với khách hàng
Làm Việc Với Leads Trong CRM Di Động
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
1 phút để đọc