Cuộc Trò Chuyện: Cách Tìm Cuộc Trò Chuyện Kênh Mở
1 phút để đọc
Long An Trần
07/08/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 08/08/2023
Cuộc Trò Chuyện: Cách Tìm Cuộc Trò Chuyện Kênh Mở

Phần Hội thoại của Trung tâm Liên lạc chứa tất cả các hộp thoại Kênh mở. Làm việc với các hộp thoại và tìm kiếm những hộp thoại cần thiết bằng các bộ lọc đặc biệt.

Tóm lại:

  • Danh sách các hộp thoại giúp bạn làm việc với các cuộc trò chuyện của khách hàng và tìm kiếm những cuộc trò chuyện cần thiết bằng các bộ lọc đặc biệt.

  • Quyền truy cập vào các cuộc trò chuyện được xác định bởi cài đặt quyền truy cập.

  • Thông tin chi tiết được hiển thị cho từng hộp thoại: loại, trạng thái, kênh, khách hàng, bản ghi CRM, kênh liên lạc, nhân viên chịu trách nhiệm.

  • Lịch sử hội thoại có sẵn cho mỗi cuộc trò chuyện.

Bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết trong bài trợ giúp này

Phổ biến nhất
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Tự Động Hóa Quy Trình Kinh Doanh Với Tập Lệnh Thông Minh Bitrix24
Nhắn Tin SMS Trong Bitrix24
Tích Hợp Ứng Dụng Zalo Với Bitrix24
Khai Phá Sức Mạnh Của Các Quy Trình Thông Minh Trong Bitrix24 CRM Di Động, Ngay Cả Khi Đang Di Chuyển

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
1 phút để đọc
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc