Đăng ký miễn phí

Cài Đặt Quản Lý Kho Hàng

Cài Đặt Quản Lý Kho Hàng
Nhóm Bitrix24
26/05/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 19/05/2022
Thông tin chi tiết về cài đặt Quản lý Kho hàng và cách in thông tin Kho hàng tại đây.

Từ nay, bạn còn có thể ẩn các sản phẩm nhất định khỏi phần công khai của Cửa hàng trực tuyến và bạn có thể in tài liệu và gửi cho khách hàng nữa. 
Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Ứng Dụng Expenses
Tùy Chọn Bộ Lọc CRM Mới và Hơn Thế Nữa
Bản cập nhật ứng dụng di động Bitrix24 mới nhất
Trang Web và Cài Đặt Trang