Đăng ký miễn phí

Cài Đặt Quản Lý Kho Hàng

Cài Đặt Quản Lý Kho Hàng
Nhóm Bitrix24
26/05/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 19/05/2022
Thông tin chi tiết về cài đặt Quản lý Kho hàng và cách in thông tin Kho hàng tại đây.

Từ nay, bạn còn có thể ẩn các sản phẩm nhất định khỏi phần công khai của Cửa hàng trực tuyến và bạn có thể in tài liệu và gửi cho khách hàng nữa. 
Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
How a Free Bitrix24 Plan is Going to Change after January 1, 2021
Thiết Kế Trang Web Hoặc Cửa Hàng Trực Tuyến Của Bạn
Theo Dõi Đã Đọc Email và Số Lần Nhấp Chuột Vào Liên Kết Trong CRM-Marketing
Chuyển Đổi Đầu Mối Kinh Doanh Thành Thoả Thuận