Đăng ký miễn phí

Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market

Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
Nhóm Bitrix24
17/03/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 17/03/2023

Bitrix24.Market là một công cụ rất hữu ích cho bất kỳ doanh nghiệp nào sử dụng Bitrix24. Hơn 380 ứng dụng có sẵn trên Kho ứng dụng, đáp ứng nhiều nhu cầu nhất: từ phân tích đến chatbot.

Bitrix24.Market gần đây đã phát triển rất nhiều nên người dùng đã dành nhiều thời gian và công sức để tìm kiếm và thử nghiệm các ứng dụng. Để làm cho việc tìm kiếm dễ dàng hơn, chúng tôi đã nhóm tất cả các ứng dụng thành các danh mục.

Một thay đổi quan trọng khác trong Kho ứng dụng Bitrix24.Market là xếp hạng và đánh giá của người dùng. Chỉ những người dùng ứng dụng thực sự mới có thể xếp hạng và viết bài đánh giá, vì vậy nếu bạn thấy một ứng dụng có đánh giá và xếp hạng tốt, đó cũng là tín hiệu cho thấy ứng dụng đó cũng có thể hữu ích cho bạn. 

Chi tiết về cách tìm ứng dụng, tìm thông tin chi tiết về ứng dụng và nhiều thông tin hữu ích khác tại đây

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Tóm Tắt Bản Cập Nhật Bitrix24 Mới
Thông Tin Cập Nhật Quan Trọng Về Gói Kế Hoạch Đám Mây Bitrix24.
Quy Trình Thông Minh Và Lý Do Các Doanh Nghiệp Thông Minh Cần Chúng
Ứng Dụng Máy Tính Phần Trăm Hoa Hồng Commission Calculator App