Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market

1 phút để đọc
Long An Trần
17/03/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 17/03/2023
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market

Bitrix24.Market là một công cụ rất hữu ích cho bất kỳ doanh nghiệp nào sử dụng Bitrix24. Hơn 380 ứng dụng có sẵn trên Kho ứng dụng, đáp ứng nhiều nhu cầu nhất: từ phân tích đến chatbot.

Bitrix24.Market gần đây đã phát triển rất nhiều nên người dùng đã dành nhiều thời gian và công sức để tìm kiếm và thử nghiệm các ứng dụng. Để làm cho việc tìm kiếm dễ dàng hơn, chúng tôi đã nhóm tất cả các ứng dụng thành các danh mục.

Một thay đổi quan trọng khác trong Kho ứng dụng Bitrix24.Market là xếp hạng và đánh giá của người dùng. Chỉ những người dùng ứng dụng thực sự mới có thể xếp hạng và viết bài đánh giá, vì vậy nếu bạn thấy một ứng dụng có đánh giá và xếp hạng tốt, đó cũng là tín hiệu cho thấy ứng dụng đó cũng có thể hữu ích cho bạn. 

Chi tiết về cách tìm ứng dụng, tìm thông tin chi tiết về ứng dụng và nhiều thông tin hữu ích khác tại đây

Phổ biến nhất
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Quy Tắc Tự Động Hóa và Kích Hoạt Trong Quản Lý Tác Vụ
Làm Việc Với Leads Trong CRM Di Động
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Email Trong CRM Di Động
Email Trong CRM Di Động
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc