Chuyển Đổi Chế Độ CRM

1 phút để đọc
Long An Trần
03/05/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 04/05/2023
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
Có hai cách để làm việc với Bitrix24 CRM - CRM đơn giản (không có khách hàng tiềm năng) và CRM cổ điển (có khách hàng tiềm năng).

Chế độ CRM cổ điển được khuyến nghị cho các doanh nghiệp vừa và lớn. Khi sử dụng chế độ này, tất cả các khách hàng tiềm năng sẽ được thêm vào Bitrix24 CRM dưới dạng khách hàng tiềm năng hay đầu mối kinh doanh. Chi tiết trong bài viết này.

Cùng tìm hiểu cách chuyển đổi chế độ CRM trên máy tính tại đây và trên ứng dụng dành cho di động tại đây


Phổ biến nhất
Tích Hợp Ứng Dụng Zalo Với Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Thông Tin Cập Nhật Quan Trọng Về Gói Kế Hoạch Đám Mây Bitrix24.
Quy Tắc Tự Động Hóa Mới Để Tăng Cường Hợp Tác Nhóm
Tích Hợp Shopify và Bitrix24

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
1 phút để đọc
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
1 phút để đọc
Quyền Truy Cập Vào Danh Mục Sản Phẩm Và Quản Lý Kho Hàng
Quyền Truy Cập Vào Danh Mục Sản Phẩm Và Quản Lý Kho Hàng
1 phút để đọc