Đăng ký miễn phí

Chuyển Đổi Chế Độ CRM

Chuyển Đổi Chế Độ CRM
Long An Trần
03/05/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 04/05/2023
Có hai cách để làm việc với Bitrix24 CRM - CRM đơn giản (không có khách hàng tiềm năng) và CRM cổ điển (có khách hàng tiềm năng).

Chế độ CRM cổ điển được khuyến nghị cho các doanh nghiệp vừa và lớn. Khi sử dụng chế độ này, tất cả các khách hàng tiềm năng sẽ được thêm vào Bitrix24 CRM dưới dạng khách hàng tiềm năng hay đầu mối kinh doanh. Chi tiết trong bài viết này.

Cùng tìm hiểu cách chuyển đổi chế độ CRM trên máy tính tại đây và trên ứng dụng dành cho di động tại đây


Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Có Gì Mới trên Bitrix24: Tóm tắt cập nhật tháng Chín
Hợp Nhất Liên Hệ và Công Ty
Tích Hợp Ứng Dụng Zendesk
Những kiến thức cơ bản về quản lý vòng đời dự án