Chuyển Đổi Chế Độ CRM

1 phút để đọc
Long An Trần
03/05/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 04/05/2023
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
Có hai cách để làm việc với Bitrix24 CRM - CRM đơn giản (không có khách hàng tiềm năng) và CRM cổ điển (có khách hàng tiềm năng).

Chế độ CRM cổ điển được khuyến nghị cho các doanh nghiệp vừa và lớn. Khi sử dụng chế độ này, tất cả các khách hàng tiềm năng sẽ được thêm vào Bitrix24 CRM dưới dạng khách hàng tiềm năng hay đầu mối kinh doanh. Chi tiết trong bài viết này.

Cùng tìm hiểu cách chuyển đổi chế độ CRM trên máy tính tại đây và trên ứng dụng dành cho di động tại đây


Phổ biến nhất
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Cập Nhật Bitrix24: Nâng Cao Hiệu Suất
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Quy tắc tự động hóa: Giao tiếp với khách hàng
Làm Việc Với Tài Liệu Bằng Google Docs
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
1 phút để đọc