Đặt Phòng Họp Trên Bitrix24
1 phút để đọc
Long An Trần
22/09/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 22/09/2022
Đặt Phòng Họp Trên Bitrix24
Tạo và đặt trước phòng họp trong Bitrix24. Nếu bạn chọn một phòng họp cụ thể và số lượng người tham dự vượt quá sức chứa của phòng họp, bạn sẽ nhận được thông báo.

Định cấu hình quyền truy cập phòng họp: thêm người dùng có thể xem và đặt trước các phòng họp hiện có cũng như những người có thể chỉnh sửa và định cấu hình phòng mới.

Thêm danh mục vào danh sách phòng họp. Ví dụ: nếu bạn có văn phòng ở các thành phố khác nhau, bạn có thể nhóm các phòng họp cho từng thành phố (đây là cách thực hiện).
Phổ biến nhất
Tự Động Hóa Quy Trình Kinh Doanh Với Tập Lệnh Thông Minh Bitrix24
Nhắn Tin SMS Trong Bitrix24
Khai Phá Sức Mạnh Của Các Quy Trình Thông Minh Trong Bitrix24 CRM Di Động, Ngay Cả Khi Đang Di Chuyển
Khai Phá Sức Mạnh Của Thanh Toán Bitrix24 CRM
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
1 phút để đọc
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc