Đăng ký miễn phí

Đặt Phòng Họp Trên Bitrix24

Đặt Phòng Họp Trên Bitrix24
Nhóm Bitrix24
22/09/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 22/09/2022
Tạo và đặt trước phòng họp trong Bitrix24. Nếu bạn chọn một phòng họp cụ thể và số lượng người tham dự vượt quá sức chứa của phòng họp, bạn sẽ nhận được thông báo.

Định cấu hình quyền truy cập phòng họp: thêm người dùng có thể xem và đặt trước các phòng họp hiện có cũng như những người có thể chỉnh sửa và định cấu hình phòng mới.

Thêm danh mục vào danh sách phòng họp. Ví dụ: nếu bạn có văn phòng ở các thành phố khác nhau, bạn có thể nhóm các phòng họp cho từng thành phố (đây là cách thực hiện).
Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Thiết Kế Trang Web Hoặc Cửa Hàng Trực Tuyến Của Bạn
Ứng Dụng Expenses
How a Free Bitrix24 Plan is Going to Change after January 1, 2021
Thay Đổi Cấp Phép Phiên Bản Tại Chỗ Cho Khách Hàng