Blog Đặt Phòng Họp Trên Bitrix24

Đặt Phòng Họp Trên Bitrix24

Long An Trần
1 phút
160
Đã cập nhật: 22/09/2022
Long An Trần
Đã cập nhật: 22/09/2022
Đặt Phòng Họp Trên Bitrix24
Tạo và đặt trước phòng họp trong Bitrix24. Nếu bạn chọn một phòng họp cụ thể và số lượng người tham dự vượt quá sức chứa của phòng họp, bạn sẽ nhận được thông báo.

Định cấu hình quyền truy cập phòng họp: thêm người dùng có thể xem và đặt trước các phòng họp hiện có cũng như những người có thể chỉnh sửa và định cấu hình phòng mới.

Thêm danh mục vào danh sách phòng họp. Ví dụ: nếu bạn có văn phòng ở các thành phố khác nhau, bạn có thể nhóm các phòng họp cho từng thành phố (đây là cách thực hiện).
Phổ biến nhất
Bitrix24 CoPilot - Trợ Lý Ảo AI Đắc Lực và Đa Năng
Luôn Kết Nối với Bitrix24 Sync: Giải Pháp Cuộc Gọi Video Tối Ưu
Kênh Bitrix24: Thay Đổi Cách Thức Giao Tiếp Trong Công Ty
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
1 phút
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút
Chỉnh Sửa Menu Bên Dưới trong Ứng dụng Bitrix24 Dành Cho Điện Thoại Di Động
Chỉnh Sửa Menu Bên Dưới trong Ứng dụng Bitrix24 Dành Cho Điện Thoại Di Động
1 phút