Đặt Phòng Họp Trên Bitrix24

1 phút để đọc
Long An Trần
22/09/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 22/09/2022
Đặt Phòng Họp Trên Bitrix24
Tạo và đặt trước phòng họp trong Bitrix24. Nếu bạn chọn một phòng họp cụ thể và số lượng người tham dự vượt quá sức chứa của phòng họp, bạn sẽ nhận được thông báo.

Định cấu hình quyền truy cập phòng họp: thêm người dùng có thể xem và đặt trước các phòng họp hiện có cũng như những người có thể chỉnh sửa và định cấu hình phòng mới.

Thêm danh mục vào danh sách phòng họp. Ví dụ: nếu bạn có văn phòng ở các thành phố khác nhau, bạn có thể nhóm các phòng họp cho từng thành phố (đây là cách thực hiện).
Phổ biến nhất
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Quy Tắc Tự Động Hóa Mới Để Tăng Cường Hợp Tác Nhóm
Tích Hợp Shopify và Bitrix24
Quản Lý Phân Tích Kinh Doanh BI Analytics Trong Bitrix24
Quy Tắc và Kích Hoạt Tự Động Hóa Trong CRM: Giám Sát và Kiểm Soát Nhân Viên

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
BI Builder Trong Bitrix24
BI Builder Trong Bitrix24
1 phút để đọc