Blog Dịch Vụ Trong CRM

Dịch Vụ Trong CRM

Long An Trần
1 phút
160
Đã đăng: 26/12/2022
Long An Trần
Đã đăng: 26/12/2022
Dịch Vụ Trong CRM
Ngày càng có nhiều công ty cung cấp Dịch vụ. Trong bản Bitrix24 mới nhất, chúng tôi đã tạo Dịch vụ dưới dạng một loại sản phẩm riêng biệt.

Dịch vụ không có biến thể và không được sử dụng trong quản lý hàng tồn kho. Giờ đây, việc tạo giao dịch, hóa đơn và các thực thể khác bằng dịch vụ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Chi tiết vui lòng xem thêm tại đây.
Phổ biến nhất
Cách tạo hình ảnh bằng CoPilot trong trang web
Điểm Danh Check-in
Gửi tin nhắn WhatsApp từ CRM đến khách hàng
Bắt đầu với BI Builder
Quy tắc tự động hóa: Thông tin khách hàng và Thông báo cho nhân viên
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
1 phút
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
1 phút