Đăng ký miễn phí

Dịch Vụ Trong CRM

Dịch Vụ Trong CRM
Nhóm Bitrix24
26/12/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 23/12/2022
Ngày càng có nhiều công ty cung cấp Dịch vụ. Trong bản Bitrix24 mới nhất, chúng tôi đã tạo Dịch vụ dưới dạng một loại sản phẩm riêng biệt.

Dịch vụ không có biến thể và không được sử dụng trong quản lý hàng tồn kho. Giờ đây, việc tạo giao dịch, hóa đơn và các thực thể khác bằng dịch vụ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Chi tiết vui lòng xem thêm tại đây.
Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Theo Dõi Đã Đọc Email và Số Lần Nhấp Chuột Vào Liên Kết Trong CRM-Marketing
CRM Chủ Động: Một Khái Niệm Mới
Kho Bitrix24 – Bổ Sung Nhà Cung Cấp và Quyền Truy Cập
Quy Trình Thông Minh Và Lý Do Các Doanh Nghiệp Thông Minh Cần Chúng