Đăng ký miễn phí

Dịch Vụ Trong CRM

Dịch Vụ Trong CRM
Long An Trần
26/12/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 23/12/2022
Ngày càng có nhiều công ty cung cấp Dịch vụ. Trong bản Bitrix24 mới nhất, chúng tôi đã tạo Dịch vụ dưới dạng một loại sản phẩm riêng biệt.

Dịch vụ không có biến thể và không được sử dụng trong quản lý hàng tồn kho. Giờ đây, việc tạo giao dịch, hóa đơn và các thực thể khác bằng dịch vụ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Chi tiết vui lòng xem thêm tại đây.
Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Webinar Giới Thiệu Bitrix24 Mới
Tích hợp Ứng Dụng "GDPR For CRM" Trên Bitrix24
Chạy Các Chiến Dịch Email Marketing Trên Bitrix24
Tài Liệu Trong CRM