Có Gì Mới trên Bitrix24 trong tháng Hai

3 phút để đọc
Long An Trần
26/02/2020
Lần cập nhật cuối cùng: 26/02/2020
Có Gì Mới trên Bitrix24 trong tháng Hai

Chúc các bạn tháng Hai vui vẻ!

Chúng tôi vui mừng chia sẻ những tin tức và thông tin cập nhật quan trọng nhất về Bitrix24 mà bạn có thể đã bỏ lỡ.

 

Sao chép nhóm làm việc và dự án

Giờ đây bạn có thể sao chép các nhóm làm việc và dự án trong tài khoản Bitrix24 của mình.

Tìm hiểu thêm (tiếng Anh)

 

Danh sách kiểm tra nhiệm vụ trên di động

Hiện đã có danh sách kiểm tra các nhiệm vụ trên di động.

Tìm hiểu thêm (tiếng Anh)

 

Trung tâm bán hàng: Kết nối PayPal

Tùy chọn này cho phép khách hàng của bạn thanh toán các đơn hàng đặt trên cửa hàng trực tuyến Bitrix24 qua PayPal.

Tìm hiểu thêm (tiếng Anh)

 

Lịch trình công việc trên Bitrix24

Giờ đây có ba loại lịch trình công việc trên Bitrix24 của bạn: lịch trình linh hoạt, lịch trình cố định và làm việc theo ca.

Tìm hiểu thêm (tiếng Anh)

 

Lịch sử các thay đổi trong Bitrix24 CRM

Giờ đây bạn có thể xem được nội dung chi tiết tất cả những thay đổi có trong thực thể CRM của mình.

Tìm hiểu thêm (tiếng Anh)

 

Các bài báo mới về dịch vụ hỗ trợ dịch vụ IT Helpdesk (bằng tiếng Anh)

Cơ sở kiến thức về công ty

Cho phép truy cập vào Cơ sở kiến thức về công ty

Cơ sở kiến thức về nhóm làm việc (dự án)

Thực đơn tiêu chuẩn và lồng ghép trong các Cơ sở kiến thức

Thay đổi tên ca-ta-lô của cửa hàng trực tuyến

Không truy cập vào các nội dung CRM của nhân viên khác

Kênh mở: Kiểm tra xem một nhân viên có trực tuyến

Báo cáo công việc

Không thể truy cập vào cài đặt CRM. Tại sao?

Phổ biến nhất
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Quy Tắc Tự Động Hóa Mới Để Tăng Cường Hợp Tác Nhóm
Tích Hợp Shopify và Bitrix24
Quản Lý Phân Tích Kinh Doanh BI Analytics Trong Bitrix24
Tích Hợp Recurly và Bitrix24
Mục lục
Sao chép nhóm làm việc và dự án Danh sách kiểm tra nhiệm vụ trên di động Trung tâm bán hàng: Kết nối PayPal Lịch trình công việc trên Bitrix24 Lịch sử các thay đổi trong Bitrix24 CRM Các bài báo mới về dịch vụ hỗ trợ dịch vụ IT Helpdesk (bằng tiếng Anh)

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
BI Builder Trong Bitrix24
BI Builder Trong Bitrix24
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc