Blog Có Gì Mới trên Bitrix24 trong tháng Hai

Có Gì Mới trên Bitrix24 trong tháng Hai

Long An Trần
2 phút
347
Đã cập nhật: 26/02/2020
Long An Trần
Đã cập nhật: 26/02/2020
Có Gì Mới trên Bitrix24 trong tháng Hai

Chúc các bạn tháng Hai vui vẻ!

Chúng tôi vui mừng chia sẻ những tin tức và thông tin cập nhật quan trọng nhất về Bitrix24 mà bạn có thể đã bỏ lỡ.

 

Sao chép nhóm làm việc và dự án

Giờ đây bạn có thể sao chép các nhóm làm việc và dự án trong tài khoản Bitrix24 của mình.

Tìm hiểu thêm (tiếng Anh)

 

Danh sách kiểm tra nhiệm vụ trên di động

Hiện đã có danh sách kiểm tra các nhiệm vụ trên di động.

Tìm hiểu thêm (tiếng Anh)

 

Trung tâm bán hàng: Kết nối PayPal

Tùy chọn này cho phép khách hàng của bạn thanh toán các đơn hàng đặt trên cửa hàng trực tuyến Bitrix24 qua PayPal.

Tìm hiểu thêm (tiếng Anh)

 

Lịch trình công việc trên Bitrix24

Giờ đây có ba loại lịch trình công việc trên Bitrix24 của bạn: lịch trình linh hoạt, lịch trình cố định và làm việc theo ca.

Tìm hiểu thêm (tiếng Anh)

 

Lịch sử các thay đổi trong Bitrix24 CRM

Giờ đây bạn có thể xem được nội dung chi tiết tất cả những thay đổi có trong thực thể CRM của mình.

Tìm hiểu thêm (tiếng Anh)

 

Các bài báo mới về dịch vụ hỗ trợ dịch vụ IT Helpdesk (bằng tiếng Anh)

Cơ sở kiến thức về công ty

Cho phép truy cập vào Cơ sở kiến thức về công ty

Cơ sở kiến thức về nhóm làm việc (dự án)

Thực đơn tiêu chuẩn và lồng ghép trong các Cơ sở kiến thức

Thay đổi tên ca-ta-lô của cửa hàng trực tuyến

Không truy cập vào các nội dung CRM của nhân viên khác

Kênh mở: Kiểm tra xem một nhân viên có trực tuyến

Báo cáo công việc

Không thể truy cập vào cài đặt CRM. Tại sao?

Phổ biến nhất
Điểm Danh Check-in
Bitrix24 CoPilot - Trợ Lý Ảo AI Đắc Lực và Đa Năng
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
Kênh Bitrix24: Thay Đổi Cách Thức Giao Tiếp Trong Công Ty
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Mục lục
Sao chép nhóm làm việc và dự án Danh sách kiểm tra nhiệm vụ trên di động Trung tâm bán hàng: Kết nối PayPal Lịch trình công việc trên Bitrix24 Lịch sử các thay đổi trong Bitrix24 CRM Các bài báo mới về dịch vụ hỗ trợ dịch vụ IT Helpdesk (bằng tiếng Anh)
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Chỉnh Sửa Menu Bên Dưới trong Ứng dụng Bitrix24 Dành Cho Điện Thoại Di Động
Chỉnh Sửa Menu Bên Dưới trong Ứng dụng Bitrix24 Dành Cho Điện Thoại Di Động
1 phút
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
1 phút