Đổi Tên Miền và Tên Tài Khoản Bitrix24

1 phút để đọc
Long An Trần
21/11/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 21/11/2022
Đổi Tên Miền và Tên Tài Khoản Bitrix24

Trong phiên bản Bitrix24 Đám mây, có một số tùy chọn để quản trị viên làm việc với các miền và tên tài khoản.

Chi tiết về việc thay đổi tên tài khoản Bitrix24 sau lần ra mắt đầu tiên tại đây. Nếu bạn muốn chuyển sang tên miền của riêng bạn thì bạn có thể xem chi tiết trong bài báo này. Ngoài ra, bạn còn có thể đổi tên miền Bitrix24.


Chúc bạn một tuần làm việc hiệu quả cùng Bitrix24!
Thân,
Bitrix24 của bạn 

Phổ biến nhất
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Quy Tắc Tự Động Hóa Mới Để Tăng Cường Hợp Tác Nhóm
Tích Hợp Shopify và Bitrix24
Quản Lý Phân Tích Kinh Doanh BI Analytics Trong Bitrix24
Tích Hợp Recurly và Bitrix24

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
2 phút để đọc