Blog Đổi Tên Miền và Tên Tài Khoản Bitrix24

Đổi Tên Miền và Tên Tài Khoản Bitrix24

Long An Trần
1 phút
148
Đã cập nhật: 21/11/2022
Long An Trần
Đã cập nhật: 21/11/2022
Đổi Tên Miền và Tên Tài Khoản Bitrix24

Trong phiên bản Bitrix24 Đám mây, có một số tùy chọn để quản trị viên làm việc với các miền và tên tài khoản.

Chi tiết về việc thay đổi tên tài khoản Bitrix24 sau lần ra mắt đầu tiên tại đây. Nếu bạn muốn chuyển sang tên miền của riêng bạn thì bạn có thể xem chi tiết trong bài báo này. Ngoài ra, bạn còn có thể đổi tên miền Bitrix24.


Chúc bạn một tuần làm việc hiệu quả cùng Bitrix24!
Thân,
Bitrix24 của bạn 

Phổ biến nhất
Bitrix24 CoPilot - Trợ Lý Ảo AI Đắc Lực và Đa Năng
Kênh Bitrix24: Thay Đổi Cách Thức Giao Tiếp Trong Công Ty
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
Luôn Kết Nối với Bitrix24 Sync: Giải Pháp Cuộc Gọi Video Tối Ưu
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
1 phút
Chỉnh Sửa Menu Bên Dưới trong Ứng dụng Bitrix24 Dành Cho Điện Thoại Di Động
Chỉnh Sửa Menu Bên Dưới trong Ứng dụng Bitrix24 Dành Cho Điện Thoại Di Động
1 phút