Đăng ký miễn phí

Theo Dõi Đã Đọc Email và Số Lần Nhấp Chuột Vào Liên Kết Trong CRM-Marketing

Theo Dõi Đã Đọc Email và Số Lần Nhấp Chuột Vào Liên Kết Trong CRM-Marketing
Long An Trần
14/10/2021
Lần cập nhật cuối cùng: 14/10/2021

Khi làm việc với các chiến dịch email trong Bitrix24 CRM-Marketing, bạn có thể định cấu hình các tùy chọn để theo dõi lượt đã đọc email và nhấp chuột vào liên kết cũng như sự đồng ý nhận bản tin của khách hàng.

Theo dõi lượt đọc email và số lần nhấp vào liên kết - sử dụng tùy chọn này để biết có bao nhiêu khách hàng đã đọc email của bạn, cũng như ai đã nhấp vào các liên kết.

Đồng ý nhận bản tin - sử dụng tùy chọn này để gửi email chọn tham gia cho khách hàng của bạn. Trước khi bạn gửi thư đầu tiên, những khách hàng chưa chọn tham gia sẽ nhận được email yêu cầu họ chọn tham gia nhận email.

Bạn cũng có thể bật Theo dõi lượt đọc email và Yêu cầu tùy chọn đồng ý nhận bản tin cho một chiến dịch email cụ thể. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào Thêm trong Cài đặt gửi email và bật các tùy chọn.

Cách theo dõi email hoạt động
Nhấp vào Lượt xem hoặc Lượt nhấp để xem thống kê chiến dịch chi tiết.
Trong tab Người nhận, bạn có thể theo dõi trạng thái của chiến dịch: ai đã nhận email, ai đã đọc nó và nhấp vào liên kết.

Cách thức hoạt động của sự đồng ý nhận bản tin
Sau khi bạn bật tùy chọn Yêu cầu sự đồng ý của bản tin, bạn sẽ cần chọn Đồng ý để nhận bản tin từ danh sách. Trong Bitrix24, bạn có thể chọn một văn bản đồng ý thông thường hoặc gửi email với văn bản của riêng bạn. 


Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây


Chúc bạn và đội nhóm của mình làm việc hiệu quả, 

Thân! 

Bitrix24 của bạn 

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Tích Hợp Ứng Dụng Zendesk
Giao Diện Mới Của Hoá Đơn
Chuyển Đổi Đầu Mối Kinh Doanh Thành Thoả Thuận
10 tính năng phải có của CRM dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ