Theo Dõi Đã Đọc Email và Số Lần Nhấp Chuột Vào Liên Kết Trong CRM-Marketing

2 phút để đọc
Long An Trần
14/10/2021
Lần cập nhật cuối cùng: 14/10/2021
Theo Dõi Đã Đọc Email và Số Lần Nhấp Chuột Vào Liên Kết Trong CRM-Marketing

Khi làm việc với các chiến dịch email trong Bitrix24 CRM-Marketing, bạn có thể định cấu hình các tùy chọn để theo dõi lượt đã đọc email và nhấp chuột vào liên kết cũng như sự đồng ý nhận bản tin của khách hàng.

Theo dõi lượt đọc email và số lần nhấp vào liên kết - sử dụng tùy chọn này để biết có bao nhiêu khách hàng đã đọc email của bạn, cũng như ai đã nhấp vào các liên kết.

Đồng ý nhận bản tin - sử dụng tùy chọn này để gửi email chọn tham gia cho khách hàng của bạn. Trước khi bạn gửi thư đầu tiên, những khách hàng chưa chọn tham gia sẽ nhận được email yêu cầu họ chọn tham gia nhận email.

Bạn cũng có thể bật Theo dõi lượt đọc email và Yêu cầu tùy chọn đồng ý nhận bản tin cho một chiến dịch email cụ thể. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào Thêm trong Cài đặt gửi email và bật các tùy chọn.

Cách theo dõi email hoạt động
Nhấp vào Lượt xem hoặc Lượt nhấp để xem thống kê chiến dịch chi tiết.
Trong tab Người nhận, bạn có thể theo dõi trạng thái của chiến dịch: ai đã nhận email, ai đã đọc nó và nhấp vào liên kết.

Cách thức hoạt động của sự đồng ý nhận bản tin
Sau khi bạn bật tùy chọn Yêu cầu sự đồng ý của bản tin, bạn sẽ cần chọn Đồng ý để nhận bản tin từ danh sách. Trong Bitrix24, bạn có thể chọn một văn bản đồng ý thông thường hoặc gửi email với văn bản của riêng bạn. 


Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây


Chúc bạn và đội nhóm của mình làm việc hiệu quả, 

Thân! 

Bitrix24 của bạn 

Phổ biến nhất
Quy Tắc Tự Động Hóa và Kích Hoạt Trong Quản Lý Tác Vụ
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Làm Việc Với Leads Trong CRM Di Động
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Email Trong CRM Di Động
Email Trong CRM Di Động
1 phút để đọc