Thay Đổi Giao Diện Quản Lý Tệp

1 phút để đọc
Long An Trần
19/10/2021
Lần cập nhật cuối cùng: 15/10/2021
Thay Đổi Giao Diện Quản Lý Tệp

Giao diện mới đã xuất hiện trong tất cả các phần tử - nơi làm việc với tệp (files) như CRM, Bản tin, Tác vụ... 

Những thay đổi bao gồm: 

  1. Các biểu tượng hành động đã trở nên lớn và tiện dùng hơn.
  2. Trong cài đặt, bạn có thể cho phép chỉnh sửa tài liệu, cắt dán ảnh hoặc tạo tài liệu mới.
  3. Bạn và đồng nghiệp của bạn có thể tạo ảnh ghép trong phần bình luận.
  4. Bạn có thể tạo các tệp .docx, .xlsx và .pptx trực tiếp trong Tin nhắn của mình. Khi bạn đóng trình chỉnh sửa, tệp sẽ tự động được đính kèm vào Tin nhắn của bạn.
  5. Mỗi tệp bạn đã thêm vào thư có một menu hành động, bao gồm các tùy chọn sau: Chèn vào văn bản và Xóa. Nó cũng hiển thị đường dẫn tệp.

Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Bitrix24 chúc bạn ngày làm việc hiệu quả!

Thân!

Phổ biến nhất
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
Quy Tắc Tự Động Hóa và Kích Hoạt Trong Quản Lý Tác Vụ
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Làm Việc Với Leads Trong CRM Di Động
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Email Trong CRM Di Động
Email Trong CRM Di Động
1 phút để đọc