Đăng ký miễn phí

Thay Đổi Giao Diện Quản Lý Tệp

Thay Đổi Giao Diện Quản Lý Tệp
Long An Trần
19/10/2021
Lần cập nhật cuối cùng: 15/10/2021

Giao diện mới đã xuất hiện trong tất cả các phần tử - nơi làm việc với tệp (files) như CRM, Bản tin, Tác vụ... 

Những thay đổi bao gồm: 

  1. Các biểu tượng hành động đã trở nên lớn và tiện dùng hơn.
  2. Trong cài đặt, bạn có thể cho phép chỉnh sửa tài liệu, cắt dán ảnh hoặc tạo tài liệu mới.
  3. Bạn và đồng nghiệp của bạn có thể tạo ảnh ghép trong phần bình luận.
  4. Bạn có thể tạo các tệp .docx, .xlsx và .pptx trực tiếp trong Tin nhắn của mình. Khi bạn đóng trình chỉnh sửa, tệp sẽ tự động được đính kèm vào Tin nhắn của bạn.
  5. Mỗi tệp bạn đã thêm vào thư có một menu hành động, bao gồm các tùy chọn sau: Chèn vào văn bản và Xóa. Nó cũng hiển thị đường dẫn tệp.

Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Bitrix24 chúc bạn ngày làm việc hiệu quả!

Thân!

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Đồng bộ hóa Lịch Bitrix24 với Office365
Email Trong CRM Di Động
Thay Đổi Trong Quản Lý Kho Hàng. Tháng 5 năm 2022
Dịch Vụ Trong CRM