Giao diện mới: các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa
3 phút để đọc
Long An Trần
21/10/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 21/10/2022
Giao diện mới: các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa

Các bạn thân mến,


Bitrix24 vừa có bản cập nhật trong lĩnh vực tự động hoá, điều đó có nghĩa là bạn có thể mong đợi nhiều thay đổi tốt đẹp để hợp lý hoá công việc của mình.

Việc lựa chọn các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa cho các giai đoạn khác nhau hiện được sắp xếp rõ ràng trong một cửa sổ. [Chi tiết thêm về bản cập nhật].

Tại đây, bạn có thể chọn ngay lập tức một số quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa và sau đó tiến hành cấu hình những quy tắc tương ứng.

Để làm cho công việc của bạn thú vị hơn nữa, chúng tôi đã chia tất cả các quy tắc tự động hóa và trình kích hoạt thành các nhóm để giúp bạn dễ dàng chọn lĩnh vực chức năng thích hợp nhất của tự động hóa, chẳng hạn như giao tiếp với khách hàng, giao hàng hoặc quảng cáo. Mỗi nhóm lần lượt có một đoạn mô tả ngắn.

Để nhanh chóng tìm thấy hành động mong muốn, bạn có thể sử dụng chức năng tìm kiếm và bộ lọc. 

Bạn cũng có thể sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm các quy tắc tự động hóa bổ sung. Bạn có thể tìm hiểu vai trò của chúng và sự khác biệt của chúng với các quy tắc cơ bản trong bài viết chi tiết của bộ phận trợ giúp.

Nếu bạn quên quy tắc tự động hóa nào bạn vừa thêm, đừng lo lắng - mọi quy tắc tự động hóa mới được chọn sẽ được đánh dấu bằng màu vàng để bạn có thể dễ dàng phân biệt chúng với những quy tắc hiện có và bắt đầu thiết lập chúng ngay lập tức.

Bạn có thể tìm thấy tất cả các khả năng này trong khu vực "Tự động hóa bán hàng trong CRM", nơi bạn cũng có thể chỉ định các biến và hằng số và bắt đầu chế độ thử nghiệm. Tìm hiểu thêm tại đây

Ngoài ra, hãy nhấp vào các liên kết này nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Quy tắc tự động hóaTrình kích hoạt

* Các bản cập nhật Bitrix24 được cài đặt dần dần. Nếu bạn chưa có tùy chọn được mô tả trong bài viết, chỉ cần đợi một chút, nó sẽ xuất hiện sớm.


Trân trọng,

Bitrix24 của bạn

Phổ biến nhất
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Tích Hợp Ứng Dụng Zalo Với Bitrix24
Tự Động Hóa Quy Trình Kinh Doanh Với Tập Lệnh Thông Minh Bitrix24
Nhắn Tin SMS Trong Bitrix24
Tích Hợp Shopify và Bitrix24

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
1 phút để đọc
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc