Kết Nối Telegram Với Bitrix24

1 phút để đọc
Long An Trần
06/06/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 05/06/2023
Kết Nối Telegram Với Bitrix24
Giờ đây, bạn có thể kết nối bot Telegram với Bitrix24 ngay trong ứng dụng Di động. Gửi cho khách hàng của bạn một tin nhắn SMS có liên kết đến bot Telegram của bạn và tiếp tục cuộc trò chuyện trong mục Trò chuyện Bitrix24. Lịch sử giao tiếp được lưu vào biểu mẫu thực thể CRM tương ứng.

Chi tiết về Cách kết nối bot Telegram, Nhận mã thông báo truy cập để kết nối bot Telegram, Mời khách hàng tham gia trò chuyện Telegram trong các đường link đính kèm.
Phổ biến nhất
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Cập Nhật Bitrix24: Nâng Cao Hiệu Suất
Làm Việc Với Leads Trong CRM Di Động
Làm Việc Với Tài Liệu Bằng Google Docs
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
1 phút để đọc