Kết Nối Telegram Với Bitrix24
1 phút để đọc
Long An Trần
06/06/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 05/06/2023
Kết Nối Telegram Với Bitrix24
Giờ đây, bạn có thể kết nối bot Telegram với Bitrix24 ngay trong ứng dụng Di động. Gửi cho khách hàng của bạn một tin nhắn SMS có liên kết đến bot Telegram của bạn và tiếp tục cuộc trò chuyện trong mục Trò chuyện Bitrix24. Lịch sử giao tiếp được lưu vào biểu mẫu thực thể CRM tương ứng.

Chi tiết về Cách kết nối bot Telegram, Nhận mã thông báo truy cập để kết nối bot Telegram, Mời khách hàng tham gia trò chuyện Telegram trong các đường link đính kèm.
Phổ biến nhất
Tự Động Hóa Quy Trình Kinh Doanh Với Tập Lệnh Thông Minh Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Nhắn Tin SMS Trong Bitrix24
Tích Hợp Ứng Dụng Zalo Với Bitrix24
Khai Phá Sức Mạnh Của Các Quy Trình Thông Minh Trong Bitrix24 CRM Di Động, Ngay Cả Khi Đang Di Chuyển

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
1 phút để đọc
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc