Blog Kết Nối Telegram Với Bitrix24

Kết Nối Telegram Với Bitrix24

Long An Trần
1 phút
131
Đã đăng: 06/06/2023
Long An Trần
Đã đăng: 06/06/2023
Kết Nối Telegram Với Bitrix24
Giờ đây, bạn có thể kết nối bot Telegram với Bitrix24 ngay trong ứng dụng Di động. Gửi cho khách hàng của bạn một tin nhắn SMS có liên kết đến bot Telegram của bạn và tiếp tục cuộc trò chuyện trong mục Trò chuyện Bitrix24. Lịch sử giao tiếp được lưu vào biểu mẫu thực thể CRM tương ứng.

Chi tiết về Cách kết nối bot Telegram, Nhận mã thông báo truy cập để kết nối bot Telegram, Mời khách hàng tham gia trò chuyện Telegram trong các đường link đính kèm.
Phổ biến nhất
Các hoạt động của tôi trong CRM
Cách tạo hình ảnh bằng CoPilot trong trang web
Điểm Danh Check-in
Gửi tin nhắn WhatsApp từ CRM đến khách hàng
Bắt đầu với BI Builder
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
1 phút
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
1 phút