Kho Bitrix24 – Bổ Sung Nhà Cung Cấp và Quyền Truy Cập

1 phút để đọc
Long An Trần
23/12/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 23/12/2022
Kho Bitrix24 – Bổ Sung Nhà Cung Cấp và Quyền Truy Cập

Nhà cung cấp là các tổ chức hoặc cá nhân làm việc và cung ứng sản phẩm cho bạn. Các cửa hàng trực tuyến hay các công ty bán hàng luôn có mối quan hệ mật thiết với nhà cung cấp để kiểm soát việc giao hàng và lên kế hoạch cho những đơn hàng mới. Trong Bitrix24, bạn có thể thêm nhà cung cấp mới và thông tin về họ khi điền chứng từ nhập kho.
Thông tin chi tiết ở bài báo trợ giúp này.

Ngoài ra, Bitrix24 đã thêm khả năng định cấu hình quyền truy cập vào Danh mục sản phẩm và Quản lý hàng tồn kho. Việc thiết lập này giúp bạn không còn lo lắng về việc nhân viên có thể vô tình xoá một mặt hàng hoặc chỉnh sửa giấy tờ trong kho.

Phổ biến nhất
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Quy Tắc Tự Động Hóa Mới Để Tăng Cường Hợp Tác Nhóm
Tích Hợp Shopify và Bitrix24
Quản Lý Phân Tích Kinh Doanh BI Analytics Trong Bitrix24
Tích Hợp Recurly và Bitrix24

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
BI Builder Trong Bitrix24
BI Builder Trong Bitrix24
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc