Đăng ký miễn phí

Kho Bitrix24 – Bổ Sung Nhà Cung Cấp và Quyền Truy Cập

Kho Bitrix24 – Bổ Sung Nhà Cung Cấp và Quyền Truy Cập
Nhóm Bitrix24
23/12/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 23/12/2022

Nhà cung cấp là các tổ chức hoặc cá nhân làm việc và cung ứng sản phẩm cho bạn. Các cửa hàng trực tuyến hay các công ty bán hàng luôn có mối quan hệ mật thiết với nhà cung cấp để kiểm soát việc giao hàng và lên kế hoạch cho những đơn hàng mới. Trong Bitrix24, bạn có thể thêm nhà cung cấp mới và thông tin về họ khi điền chứng từ nhập kho.
Thông tin chi tiết ở bài báo trợ giúp này.

Ngoài ra, Bitrix24 đã thêm khả năng định cấu hình quyền truy cập vào Danh mục sản phẩm và Quản lý hàng tồn kho. Việc thiết lập này giúp bạn không còn lo lắng về việc nhân viên có thể vô tình xoá một mặt hàng hoặc chỉnh sửa giấy tờ trong kho.

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Theo Dõi Đã Đọc Email và Số Lần Nhấp Chuột Vào Liên Kết Trong CRM-Marketing
Bitrix24 + Instagram = Bán được nhiều hàng hơn!
Có Gì Mới trên Bitrix24
Tích Hợp Ứng Dụng Zalo Với Bitrix24