Blog Kho Bitrix24 – Bổ Sung Nhà Cung Cấp và Quyền Truy Cập

Kho Bitrix24 – Bổ Sung Nhà Cung Cấp và Quyền Truy Cập

Long An Trần
1 phút
147
Đã cập nhật: 23/12/2022
Long An Trần
Đã cập nhật: 23/12/2022
Kho Bitrix24 – Bổ Sung Nhà Cung Cấp và Quyền Truy Cập

Nhà cung cấp là các tổ chức hoặc cá nhân làm việc và cung ứng sản phẩm cho bạn. Các cửa hàng trực tuyến hay các công ty bán hàng luôn có mối quan hệ mật thiết với nhà cung cấp để kiểm soát việc giao hàng và lên kế hoạch cho những đơn hàng mới. Trong Bitrix24, bạn có thể thêm nhà cung cấp mới và thông tin về họ khi điền chứng từ nhập kho.
Thông tin chi tiết ở bài báo trợ giúp này.

Ngoài ra, Bitrix24 đã thêm khả năng định cấu hình quyền truy cập vào Danh mục sản phẩm và Quản lý hàng tồn kho. Việc thiết lập này giúp bạn không còn lo lắng về việc nhân viên có thể vô tình xoá một mặt hàng hoặc chỉnh sửa giấy tờ trong kho.

Phổ biến nhất
Bitrix24 CoPilot - Trợ Lý Ảo AI Đắc Lực và Đa Năng
Kênh Bitrix24: Thay Đổi Cách Thức Giao Tiếp Trong Công Ty
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
Luôn Kết Nối với Bitrix24 Sync: Giải Pháp Cuộc Gọi Video Tối Ưu
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
1 phút
Chỉnh Sửa Menu Bên Dưới trong Ứng dụng Bitrix24 Dành Cho Điện Thoại Di Động
Chỉnh Sửa Menu Bên Dưới trong Ứng dụng Bitrix24 Dành Cho Điện Thoại Di Động
1 phút