Làm Việc Với Tài Liệu Bằng Google Docs

1 phút để đọc
Long An Trần
27/03/2024
Lần cập nhật cuối cùng: 27/03/2024
Làm Việc Với Tài Liệu Bằng Google Docs
Bài trợ giúp này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về cách tạo tài liệu, xem, chỉnh sửa tài liệu cùng đồng nghiệp thông qua Google Docs trong Bitrix24 Drive. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ được hướng dẫn về cách chia sẻ tài liệu, quản lý quyền truy cập và theo dõi các phiên bản sửa đổi của tài liệu để tiện theo dõi và duy trì sự linh hoạt trong quá trình làm việc nhóm.
Phổ biến nhất
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Cập Nhật Bitrix24: Nâng Cao Hiệu Suất
Làm Việc Với Leads Trong CRM Di Động
Quy tắc tự động hóa: Giao tiếp với khách hàng
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
1 phút để đọc