Blog Làm Việc Với Tài Liệu Bằng Google Docs

Làm Việc Với Tài Liệu Bằng Google Docs

Long An Trần
1 phút
57
Đã cập nhật: 27/03/2024
Long An Trần
Đã cập nhật: 27/03/2024
Làm Việc Với Tài Liệu Bằng Google Docs
Bài trợ giúp này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về cách tạo tài liệu, xem, chỉnh sửa tài liệu cùng đồng nghiệp thông qua Google Docs trong Bitrix24 Drive. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ được hướng dẫn về cách chia sẻ tài liệu, quản lý quyền truy cập và theo dõi các phiên bản sửa đổi của tài liệu để tiện theo dõi và duy trì sự linh hoạt trong quá trình làm việc nhóm.
Phổ biến nhất
Các hoạt động của tôi trong CRM
Cách tạo hình ảnh bằng CoPilot trong trang web
Điểm Danh Check-in
Gửi tin nhắn WhatsApp từ CRM đến khách hàng
Quy tắc tự động hóa: Thông tin khách hàng và Thông báo cho nhân viên
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
1 phút
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
1 phút