Lặp Lại Đầu Mối và Giao Dịch

1 phút để đọc
Long An Trần
22/06/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 15/06/2023
Lặp Lại Đầu Mối và Giao Dịch

Khi một khách hàng thường xuyên liên hệ với bạn để thực hiện một giao dịch mua khác, Bitrix24 sẽ tạo một khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch mới được đánh dấu là lặp lại.

Bất kỳ khách hàng tiềm năng nào có liên kết đến liên hệ hoặc công ty hiện tại đều được xác định là bán hàng lặp lại.

Nếu bạn sử dụng chế độ CRM đơn giản (không có khách hàng tiềm năng), các giao dịch lặp lại sẽ được tạo thay vì khách hàng tiềm năng lặp lại.

Chi tiết trong bài trợ giúp này.

Phổ biến nhất
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Cập Nhật Bitrix24: Nâng Cao Hiệu Suất
Làm Việc Với Leads Trong CRM Di Động
Quy tắc tự động hóa: Giao tiếp với khách hàng
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Email Trong CRM Di Động
Email Trong CRM Di Động
1 phút để đọc