Lặp Lại Đầu Mối và Giao Dịch
1 phút để đọc
Long An Trần
22/06/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 15/06/2023
Lặp Lại Đầu Mối và Giao Dịch

Khi một khách hàng thường xuyên liên hệ với bạn để thực hiện một giao dịch mua khác, Bitrix24 sẽ tạo một khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch mới được đánh dấu là lặp lại.

Bất kỳ khách hàng tiềm năng nào có liên kết đến liên hệ hoặc công ty hiện tại đều được xác định là bán hàng lặp lại.

Nếu bạn sử dụng chế độ CRM đơn giản (không có khách hàng tiềm năng), các giao dịch lặp lại sẽ được tạo thay vì khách hàng tiềm năng lặp lại.

Chi tiết trong bài trợ giúp này.

Phổ biến nhất
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Tích Hợp Ứng Dụng Zalo Với Bitrix24
Tích Hợp Recurly và Bitrix24
Tích Hợp Shopify và Bitrix24
Tự Động Hóa Quy Trình Kinh Doanh Với Tập Lệnh Thông Minh Bitrix24

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
1 phút để đọc
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
1 phút để đọc
Đồng Bộ Hóa Lịch Google Với Bitrix24 Trên Thiết Bị Di Động
Đồng Bộ Hóa Lịch Google Với Bitrix24 Trên Thiết Bị Di Động
1 phút để đọc