Lịch Bitrix24 Phiên Bản Mới

1 phút để đọc
Long An Trần
08/06/2021
Lần cập nhật cuối cùng: 08/06/2021
Lịch Bitrix24 Phiên Bản Mới
Chúc mừng bạn, từ nay, với những cải thiện đáng kể trong Lịch Bitrix24, việc sử dụng và đồng bộ hóa Lịch Bitrix24 với các thiết bị iOS hoặc Android của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết!

CẬP NHẬT BẤT CỨ LÚC NÀO - BẤT CỨ Ở ĐÂU


Từ nay trở đi, khi bạn có bất kỳ thay đổi mới nào trong Lịch Bitrix24 của mình như chỉnh sửa sự kiện, thay đổi thời gian, mời / xóa người tham gia, v.v., các thay đổi đó sẽ được cập nhật theo thời gian thực.CẢI TIẾN ĐỒNG BỘ HÓA


Với chỉ cần một lần nhấn chuột, Lịch Bitrix24 của bạn sẽ được đồng bộ hóa ngay lập tức với lịch trên thiết bị di động iOS hoặc Android của bạn.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Video về Buổi ra mắt bản Cập nhật Bitrix24 mới nhất tại đây.

Chúc bạn và nhóm của mình làm việc năng suất,
Thân ái,
Bitrix24 của bạn!
Phổ biến nhất
Khóa Tài Liệu Trong Khi Chỉnh Sửa
Quy Tắc Tự Động Hóa và Kích Hoạt Trong Quản Lý Tác Vụ
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Email Trong CRM Di Động
Email Trong CRM Di Động
1 phút để đọc