Lịch Bitrix24 Phiên Bản Mới

Lịch Bitrix24 Phiên Bản Mới
Long An Trần
June 8, 2021
Lần cập nhật cuối cùng: June 8, 2021
Chúc mừng bạn, từ nay, với những cải thiện đáng kể trong Lịch Bitrix24, việc sử dụng và đồng bộ hóa Lịch Bitrix24 với các thiết bị iOS hoặc Android của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết!

CẬP NHẬT BẤT CỨ LÚC NÀO - BẤT CỨ Ở ĐÂU


Từ nay trở đi, khi bạn có bất kỳ thay đổi mới nào trong Lịch Bitrix24 của mình như chỉnh sửa sự kiện, thay đổi thời gian, mời / xóa người tham gia, v.v., các thay đổi đó sẽ được cập nhật theo thời gian thực.CẢI TIẾN ĐỒNG BỘ HÓA


Với chỉ cần một lần nhấn chuột, Lịch Bitrix24 của bạn sẽ được đồng bộ hóa ngay lập tức với lịch trên thiết bị di động iOS hoặc Android của bạn.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Video về Buổi ra mắt bản Cập nhật Bitrix24 mới nhất tại đây.

Chúc bạn và nhóm của mình làm việc năng suất,
Thân ái,
Bitrix24 của bạn!
Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 is a place where everyone can communicate, collaborate on tasks and projects, manage clients and do much more.
Bạn cũng có thể thích
Có Gì Mới trên Bitrix24: Tháng Một
Ứng dụng CRM cho doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam dễ hay khó?
Có Gì Mới trên Bitrix24: Tháng Mười Một
Thống Kê Cuộc Gọi: Biểu Đồ Tương Tác và Hiệu Suất Của Nhân Viên