Đăng ký miễn phí

Giao Diện Mới Của Hoá Đơn

Giao Diện Mới Của Hoá Đơn
Long An Trần
December 21, 2021
Lần cập nhật cuối cùng: December 20, 2021

Với giao diện mới, đơn giản hóa và tính năng tự động hóa mạnh mẽ, hóa đơn của chúng tôi trở nên dễ sử dụng hơn và thân thiện hơn với doanh nghiệp - tất cả nhằm giúp bạn xử lý nhiều giao dịch nhanh hơn.

Thiết kế biểu mẫu hóa đơn mới tương tự như biểu mẫu thỏa thuận và bao gồm các tính năng sau:

  • tự động hóa
  • làm việc với các sản phẩm
  • làm việc với các tài liệu
  • hệ thống thanh toán
Tìm hiểu thêm về cấu hình hóa đơn mới trong bài trợ giúp này.

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 is a place where everyone can communicate, collaborate on tasks and projects, manage clients and do much more.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Thiết Kế Trang Web Hoặc Cửa Hàng Trực Tuyến Của Bạn
Có Gì Mới trên Bitrix24?
Bitrix24 Release Presentation: Meet the Team
Quảng Cáo Facebook và Instagram trong Tiếp Thị CRM và Thiết Lập Thanh Toán Quảng Cáo