Giao Diện Mới Của Hoá Đơn

1 phút để đọc
Long An Trần
21/12/2021
Lần cập nhật cuối cùng: 20/12/2021
Giao Diện Mới Của Hoá Đơn

Với giao diện mới, đơn giản hóa và tính năng tự động hóa mạnh mẽ, hóa đơn của chúng tôi trở nên dễ sử dụng hơn và thân thiện hơn với doanh nghiệp - tất cả nhằm giúp bạn xử lý nhiều giao dịch nhanh hơn.

Thiết kế biểu mẫu hóa đơn mới tương tự như biểu mẫu thỏa thuận và bao gồm các tính năng sau:

  • tự động hóa
  • làm việc với các sản phẩm
  • làm việc với các tài liệu
  • hệ thống thanh toán
Tìm hiểu thêm về cấu hình hóa đơn mới trong bài trợ giúp này.

Phổ biến nhất
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
Quy Tắc Tự Động Hóa và Kích Hoạt Trong Quản Lý Tác Vụ
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Làm Việc Với Leads Trong CRM Di Động
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Email Trong CRM Di Động
Email Trong CRM Di Động
1 phút để đọc