Đăng ký miễn phí

Giao Diện Mới Của Hoá Đơn

Giao Diện Mới Của Hoá Đơn
Long An Trần
21/12/2021
Lần cập nhật cuối cùng: 20/12/2021

Với giao diện mới, đơn giản hóa và tính năng tự động hóa mạnh mẽ, hóa đơn của chúng tôi trở nên dễ sử dụng hơn và thân thiện hơn với doanh nghiệp - tất cả nhằm giúp bạn xử lý nhiều giao dịch nhanh hơn.

Thiết kế biểu mẫu hóa đơn mới tương tự như biểu mẫu thỏa thuận và bao gồm các tính năng sau:

  • tự động hóa
  • làm việc với các sản phẩm
  • làm việc với các tài liệu
  • hệ thống thanh toán
Tìm hiểu thêm về cấu hình hóa đơn mới trong bài trợ giúp này.

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Các Thay Đổi Đối Với Các Quy Tắc Tự Động Hóa
Ứng dụng CRM tự động hóa hoạt động bán hàng và marketing?
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
Ứng dụng CRM cho doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam dễ hay khó?