Hợp Nhất Liên Hệ và Công Ty

Hợp Nhất Liên Hệ và Công Ty
Long An Trần
September 16, 2021
Lần cập nhật cuối cùng: September 16, 2021
Bạn có biết rằng trong Bitrix24, bạn có thể hợp nhất các Địa chỉ liên hệ và Công ty theo cách thủ công không? Đúng rồi! Có thể thực hiện điều này ngay cả khi thông tin trên các biểu mẫu khác nhau.

Trước hết, bạn cần biết rằng để hợp nhất các phần tử, bạn cần có quyền thay đổi và xóa chúng. Bạn không biết về tính năng này? Bạn có thể tìm hiểu thêm về nó trong bài viết Quyền truy cập trong CRM

Để bắt đầu hợp nhất các phần tử theo cách thủ công rất đơn giản, hãy chuyển đến danh sách Địa chỉ liên hệ hoặc Công ty. Chọn các phần tử mong muốn và chọn hành động hợp nhất.

Điều quan trọng cần biết là chỉ yếu tố cốt lõi sẽ còn lại trong CRM sau khi hợp nhất. Những thứ khác sẽ bị loại trừ.

Ngoài ra còn có sự hợp nhất tự động các Địa chỉ liên hệ và Công ty trong CRM. Tìm hiểu thêm.
Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 is a place where everyone can communicate, collaborate on tasks and projects, manage clients and do much more.
Bạn cũng có thể thích
How a Free Bitrix24 Plan is Going to Change after January 1, 2021
Có Gì Mới trên Bitrix24: Tháng Mười Một
Phát Hành Phiên Bản Bitrix24 Mới: Xem Bản Tóm Tắt 15 Phút
Có Gì Mới trên Bitrix24?