Hợp Nhất Liên Hệ và Công Ty

1 phút để đọc
Long An Trần
16/09/2021
Lần cập nhật cuối cùng: 16/09/2021
Hợp Nhất Liên Hệ và Công Ty
Bạn có biết rằng trong Bitrix24, bạn có thể hợp nhất các Địa chỉ liên hệ và Công ty theo cách thủ công không? Đúng rồi! Có thể thực hiện điều này ngay cả khi thông tin trên các biểu mẫu khác nhau.

Trước hết, bạn cần biết rằng để hợp nhất các phần tử, bạn cần có quyền thay đổi và xóa chúng. Bạn không biết về tính năng này? Bạn có thể tìm hiểu thêm về nó trong bài viết Quyền truy cập trong CRM

Để bắt đầu hợp nhất các phần tử theo cách thủ công rất đơn giản, hãy chuyển đến danh sách Địa chỉ liên hệ hoặc Công ty. Chọn các phần tử mong muốn và chọn hành động hợp nhất.

Điều quan trọng cần biết là chỉ yếu tố cốt lõi sẽ còn lại trong CRM sau khi hợp nhất. Những thứ khác sẽ bị loại trừ.

Ngoài ra còn có sự hợp nhất tự động các Địa chỉ liên hệ và Công ty trong CRM. Tìm hiểu thêm.
Phổ biến nhất
Khóa Tài Liệu Trong Khi Chỉnh Sửa
Quy Tắc Tự Động Hóa và Kích Hoạt Trong Quản Lý Tác Vụ
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Email Trong CRM Di Động
Email Trong CRM Di Động
1 phút để đọc