Đăng ký miễn phí

Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi

Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
Long An Trần
19/04/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 18/04/2022

Bạn có biết tất cả các tính năng trong chức năng Hồ sơ của tôi không?
Nhóm Bitrix24 sẽ chỉ cho bạn!

Chúng tôi đã viết một bài viết mới cho thấy Hồ sơ của tôi không chỉ là một trang để ghi tên và chức vụ của bạn trong công ty, ở đó bạn có thể truy cập các công việc, lịch, ổ đĩa Bitrix24.Drive, mức độ căng thẳng, sở thích và thông tin cá nhân, không chỉ của bạn mà cả đồng nghiệp của bạn!

Để tìm hiểu cách thay đổi ảnh hồ sơ của bạn, hãy đọc hướng dẫn từng bước này.

Hãy cùng làm cho hồ sơ của bạn thú vị hơn và hiểu hơn về đồng nghiệp của bạn!

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Webinar Giới Thiệu Bitrix24 Mới
Phân Tích Kinh Doanh - BI Analytics
Biểu Mẫu CRM Trong Kênh Mở
Ứng dụng Burnup Chart “Theo dõi thời gian hoàn thành dự án”