Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi

1 phút để đọc
Long An Trần
19/04/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 18/04/2022
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi

Bạn có biết tất cả các tính năng trong chức năng Hồ sơ của tôi không?
Nhóm Bitrix24 sẽ chỉ cho bạn!

Chúng tôi đã viết một bài viết mới cho thấy Hồ sơ của tôi không chỉ là một trang để ghi tên và chức vụ của bạn trong công ty, ở đó bạn có thể truy cập các công việc, lịch, ổ đĩa Bitrix24.Drive, mức độ căng thẳng, sở thích và thông tin cá nhân, không chỉ của bạn mà cả đồng nghiệp của bạn!

Để tìm hiểu cách thay đổi ảnh hồ sơ của bạn, hãy đọc hướng dẫn từng bước này.

Hãy cùng làm cho hồ sơ của bạn thú vị hơn và hiểu hơn về đồng nghiệp của bạn!

Phổ biến nhất
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Quy Tắc Tự Động Hóa Mới Để Tăng Cường Hợp Tác Nhóm
Tích Hợp Shopify và Bitrix24
Quản Lý Phân Tích Kinh Doanh BI Analytics Trong Bitrix24
Quy Tắc và Kích Hoạt Tự Động Hóa Trong CRM: Giám Sát và Kiểm Soát Nhân Viên

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
BI Builder Trong Bitrix24
BI Builder Trong Bitrix24
1 phút để đọc