Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
1 phút để đọc
Long An Trần
19/04/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 18/04/2022
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi

Bạn có biết tất cả các tính năng trong chức năng Hồ sơ của tôi không?
Nhóm Bitrix24 sẽ chỉ cho bạn!

Chúng tôi đã viết một bài viết mới cho thấy Hồ sơ của tôi không chỉ là một trang để ghi tên và chức vụ của bạn trong công ty, ở đó bạn có thể truy cập các công việc, lịch, ổ đĩa Bitrix24.Drive, mức độ căng thẳng, sở thích và thông tin cá nhân, không chỉ của bạn mà cả đồng nghiệp của bạn!

Để tìm hiểu cách thay đổi ảnh hồ sơ của bạn, hãy đọc hướng dẫn từng bước này.

Hãy cùng làm cho hồ sơ của bạn thú vị hơn và hiểu hơn về đồng nghiệp của bạn!

Phổ biến nhất
Tự Động Hóa Quy Trình Kinh Doanh Với Tập Lệnh Thông Minh Bitrix24
Nhắn Tin SMS Trong Bitrix24
Khai Phá Sức Mạnh Của Các Quy Trình Thông Minh Trong Bitrix24 CRM Di Động, Ngay Cả Khi Đang Di Chuyển
Khai Phá Sức Mạnh Của Thanh Toán Bitrix24 CRM
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
1 phút để đọc
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc