Blog Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi

Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi

Long An Trần
1 phút
186
Đã đăng: 19/04/2022
Long An Trần
Đã đăng: 19/04/2022
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi

Bạn có biết tất cả các tính năng trong chức năng Hồ sơ của tôi không?
Nhóm Bitrix24 sẽ chỉ cho bạn!

Chúng tôi đã viết một bài viết mới cho thấy Hồ sơ của tôi không chỉ là một trang để ghi tên và chức vụ của bạn trong công ty, ở đó bạn có thể truy cập các công việc, lịch, ổ đĩa Bitrix24.Drive, mức độ căng thẳng, sở thích và thông tin cá nhân, không chỉ của bạn mà cả đồng nghiệp của bạn!

Để tìm hiểu cách thay đổi ảnh hồ sơ của bạn, hãy đọc hướng dẫn từng bước này.

Hãy cùng làm cho hồ sơ của bạn thú vị hơn và hiểu hơn về đồng nghiệp của bạn!

Phổ biến nhất
Cách tạo hình ảnh bằng CoPilot trong trang web
Điểm Danh Check-in
Gửi tin nhắn WhatsApp từ CRM đến khách hàng
Bắt đầu với BI Builder
Luồng Tác vụ trong Bitrix24- Công cụ quản lý tác vụ hiệu quả
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
1 phút
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
1 phút