Đăng ký miễn phí

Thiết Kế Khối Màu Mới Cho Các Trang Web và Cửa Hàng Trực Tuyến

Thiết Kế Khối Màu Mới Cho Các Trang Web và Cửa Hàng Trực Tuyến
Nhóm Bitrix24
16/11/2021
Lần cập nhật cuối cùng: 16/11/2021
Chúng tôi đã thiết kế lại giao diện khối màu cho các trang web, cửa hàng trực tuyến và cơ sở kiến thức.

Bây giờ bạn có thể chọn bất kỳ màu nào cho văn bản và nền, thay đổi độ mờ của màu và hình nền của các khối. Tìm hiểu thêm trong bài viết trợ giúp này.
Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Tích Hợp Ứng Dụng Zendesk
Bitrix24 Release Presentation: Meet the Team
Quy Trình Thông Minh Và Lý Do Các Doanh Nghiệp Thông Minh Cần Chúng
Phát Hành Phiên Bản Bitrix24 Mới: Xem Bản Tóm Tắt 15 Phút