Thiết Kế Khối Màu Mới Cho Các Trang Web và Cửa Hàng Trực Tuyến

Thiết Kế Khối Màu Mới Cho Các Trang Web và Cửa Hàng Trực Tuyến
Long An Trần
November 16, 2021
Lần cập nhật cuối cùng: November 16, 2021
Chúng tôi đã thiết kế lại giao diện khối màu cho các trang web, cửa hàng trực tuyến và cơ sở kiến thức.

Bây giờ bạn có thể chọn bất kỳ màu nào cho văn bản và nền, thay đổi độ mờ của màu và hình nền của các khối. Tìm hiểu thêm trong bài viết trợ giúp này.
Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 is a place where everyone can communicate, collaborate on tasks and projects, manage clients and do much more.
Bạn cũng có thể thích
BITRIX24 MỚI - CUỘC GỌI VIDEO
Những kiến thức cơ bản về quản lý vòng đời dự án
Có Gì Mới trên Bitrix24
Phát Hành Phiên Bản Bitrix24 Mới: Xem Bản Tóm Tắt 15 Phút