Tùy Chọn Bộ Lọc CRM Mới và Hơn Thế Nữa

1 phút để đọc
Long An Trần
12/11/2021
Lần cập nhật cuối cùng: 18/11/2021
Tùy Chọn Bộ Lọc CRM Mới và Hơn Thế Nữa
Các tùy chọn mới đã xuất hiện trong bộ lọc CRM. Bây giờ bạn có thể:

  • lọc các trường trong phần tử CRM theo các giá trị Empty hoặc Not Empty,
  • sử dụng các trường từ các Công ty và Địa chỉ liên hệ có liên quan trong bộ lọc.


Lọc theo giá trị trống (Empty): thật dễ dàng để tìm các địa chỉ liên hệ mà nhân viên quên ghi số điện thoại của khách hàng hoặc không đặt lịch hẹn. Tìm hiểu thêm trong bài viết trợ giúp này.

Xem thông tin về các thay đổi trong danh sách giao dịch, lĩnh vực của người chịu trách nhiệm và các quy tắc tự động hóa tại đây.

Nếu một nhân viên rời công ty, bạn cần phải chỉ định một người mới chịu trách nhiệm về các hồ sơ CRM liên quan. Đây là cách để làm điều đó. 

Bitrix24 chúc bạn và công ty của mình phát triển hùng mạnh!
Thân! 
Phổ biến nhất
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
Quy Tắc Tự Động Hóa và Kích Hoạt Trong Quản Lý Tác Vụ
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Làm Việc Với Leads Trong CRM Di Động
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Email Trong CRM Di Động
Email Trong CRM Di Động
1 phút để đọc