Đăng ký miễn phí

Tùy Chọn Bộ Lọc CRM Mới và Hơn Thế Nữa

Tùy Chọn Bộ Lọc CRM Mới và Hơn Thế Nữa
Long An Trần
12/11/2021
Lần cập nhật cuối cùng: 18/11/2021
Các tùy chọn mới đã xuất hiện trong bộ lọc CRM. Bây giờ bạn có thể:

  • lọc các trường trong phần tử CRM theo các giá trị Empty hoặc Not Empty,
  • sử dụng các trường từ các Công ty và Địa chỉ liên hệ có liên quan trong bộ lọc.


Lọc theo giá trị trống (Empty): thật dễ dàng để tìm các địa chỉ liên hệ mà nhân viên quên ghi số điện thoại của khách hàng hoặc không đặt lịch hẹn. Tìm hiểu thêm trong bài viết trợ giúp này.

Xem thông tin về các thay đổi trong danh sách giao dịch, lĩnh vực của người chịu trách nhiệm và các quy tắc tự động hóa tại đây.

Nếu một nhân viên rời công ty, bạn cần phải chỉ định một người mới chịu trách nhiệm về các hồ sơ CRM liên quan. Đây là cách để làm điều đó. 

Bitrix24 chúc bạn và công ty của mình phát triển hùng mạnh!
Thân! 
Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
Thay Đổi Cấp Phép Phiên Bản Tại Chỗ Cho Khách Hàng
Có Gì Mới trên Bitrix24
Tùy Chọn Bộ Lọc CRM Mới và Hơn Thế Nữa