Blog Nhắn Tin SMS Trong Bitrix24

Nhắn Tin SMS Trong Bitrix24

Long An Trần
1 phút
119
Đã cập nhật: 21/09/2023
Long An Trần
Đã cập nhật: 21/09/2023
Nhắn Tin SMS Trong Bitrix24

Trong khi email và cuộc gọi điện thoại vẫn là những lựa chọn cộng tác phổ biến thì tin nhắn SMS đã nổi lên như một phương tiện kết nối trực tiếp, tiết kiệm chi phí và nhanh chóng với khách hàng.

Bitrix24 cung cấp khả năng tích hợp liền mạch cho tin nhắn SMS, giúp doanh nghiệp:

  • Giao tiếp với khách hàng trong CRM
  • Gửi link thanh toán qua SMS
  • Tạo chiến dịch tiếp thị qua SMS
  • Thiết lập tin nhắn tự động
Hãy thiết lập tính năng nhắn tin SMS trong Bitrix24 để tăng cường giao tiếp với khách hàng và cải thiện sự hài lòng chung của khách hàng.

Phổ biến nhất
Cách tạo hình ảnh bằng CoPilot trong trang web
Điểm Danh Check-in
Gửi tin nhắn WhatsApp từ CRM đến khách hàng
Bắt đầu với BI Builder
Luồng Tác vụ trong Bitrix24- Công cụ quản lý tác vụ hiệu quả
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
1 phút
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
1 phút
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút