Nhắn Tin SMS Trong Bitrix24

1 phút để đọc
Long An Trần
21/09/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 21/09/2023
Nhắn Tin SMS Trong Bitrix24

Trong khi email và cuộc gọi điện thoại vẫn là những lựa chọn cộng tác phổ biến thì tin nhắn SMS đã nổi lên như một phương tiện kết nối trực tiếp, tiết kiệm chi phí và nhanh chóng với khách hàng.

Bitrix24 cung cấp khả năng tích hợp liền mạch cho tin nhắn SMS, giúp doanh nghiệp:

  • Giao tiếp với khách hàng trong CRM
  • Gửi link thanh toán qua SMS
  • Tạo chiến dịch tiếp thị qua SMS
  • Thiết lập tin nhắn tự động
Hãy thiết lập tính năng nhắn tin SMS trong Bitrix24 để tăng cường giao tiếp với khách hàng và cải thiện sự hài lòng chung của khách hàng.

Phổ biến nhất
Cập Nhật Bitrix24: Nâng Cao Hiệu Suất
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Làm Việc Với Tài Liệu Bằng Google Docs
Quy tắc tự động hóa: Giao tiếp với khách hàng
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
1 phút để đọc