Quản Lý Phân Tích Kinh Doanh BI Analytics Trong Bitrix24

2 phút để đọc
Long An Trần
11/10/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 11/10/2023
Quản Lý Phân Tích Kinh Doanh BI Analytics Trong Bitrix24
Phân Tích Kinh Doanh Bitrix24 BI-Analytics là một công cụ hiệu quả để phân tích chi tiết dữ liệu được tích lũy trong Bitrix24. Bằng cách tích hợp với Google Looker Studio hoặc Microsoft Power BI, bạn có thể tạo báo cáo về mọi mức độ phức tạp để giám sát và theo dõi các chỉ số hiệu suất chính.

Quản lý khóa trong phân tích BI

Các khóa đóng vai trò là mã định danh duy nhất giúp thiết lập kết nối giữa Bitrix24 và các hệ thống phân tích khác. Chúng rất cần thiết để truyền dữ liệu báo cáo và gửi yêu cầu đến trình kết nối BI. Để phân biệt công việc của nhiều người quản lý phân tích trong công ty của bạn, bạn có thể tạo các khóa riêng cho từng thành viên trong nhóm.

Quản lý báo cáo trong phân tích BI

Thêm báo cáo từ hệ thống BI để theo dõi hiệu quả kinh doanh trong Bitrix24. Bạn có thể nhúng các báo cáo mới và định cấu hình quyền truy cập cho các thành viên trong nhóm. Điều này đảm bảo rằng những cá nhân phù hợp có quyền truy cập vào các báo cáo họ cần để đưa ra quyết định sáng suốt và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.


Với Bitrix24 BI Analytics, bạn có thể tạo báo cáo trực quan toàn diện trong nền tảng Bitrix24 của mình, tất cả đều được cập nhật theo thời gian thực.
Phổ biến nhất
Tích Hợp Ứng Dụng Zalo Với Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Thông Tin Cập Nhật Quan Trọng Về Gói Kế Hoạch Đám Mây Bitrix24.
Quy Tắc Tự Động Hóa Mới Để Tăng Cường Hợp Tác Nhóm
Quản Lý Phân Tích Kinh Doanh BI Analytics Trong Bitrix24
Mục lục
Quản lý khóa trong phân tích BI Quản lý báo cáo trong phân tích BI

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
1 phút để đọc
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
2 phút để đọc
Quyền Truy Cập Vào Danh Mục Sản Phẩm Và Quản Lý Kho Hàng
Quyền Truy Cập Vào Danh Mục Sản Phẩm Và Quản Lý Kho Hàng
1 phút để đọc