Đăng ký miễn phí

Làm Việc Với Scrum

Làm Việc Với Scrum
Long An Trần
December 8, 2021
Lần cập nhật cuối cùng: December 9, 2021

Chúng tôi có một phần mới để bạn làm việc với các nhiệm vụ của mình!

Đúng vậy, bây giờ bạn có thể sử dụng phương pháp Scrum để làm việc trong các Dự án và tác vụ của mình với tư cách là một nhóm. Trong Scrum, bạn có thể tổ chức công việc của nhóm và nhanh chóng thiết lập giao tiếp với sự trợ giúp của các công cụ tích hợp như trò chuyện và cuộc họp. Bạn muốn tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của Scrum? Xin mời đọc ở đây.

Không dừng lại ở đó, trong Scrum bạn có thể:

1. Tạo cuộc họp và trò chuyện

2. Điền vào các công việc tồn đọng

3. Lập kế hoạch và khởi động một Sprint

4. Làm việc trong Sprint

Bạn chưa từng sử dụng Scrum trước đây? Không sao cả, chúng tôi đã chuẩn bị một bài viết rất đầy đủ để bạn tìm hiểu cách sử dụng!

Chúc bạn và nhóm của mình làm việc hiệu quả!
Thân
Bitrix24 của bạn

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 is a place where everyone can communicate, collaborate on tasks and projects, manage clients and do much more.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Có Gì Mới trên Bitrix24: Nội dung tháng Bảy
10 phương pháp thắt chặt mối quan hệ khách hàng trong đại dịch COVID-19
Thống Kê Cuộc Gọi: Biểu Đồ Tương Tác và Hiệu Suất Của Nhân Viên
Có Gì Mới trên Bitrix24