Tạo Giao Dịch Tự Động Từ Các Cuộc Gọi Đến

1 phút để đọc
Long An Trần
07/07/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 07/07/2023
Tạo Giao Dịch Tự Động Từ Các Cuộc Gọi Đến

Nếu bạn sử dụng chế độ CRM Đơn giản, bạn có thể biến mỗi cuộc gọi đến từ một số mới trở thành một Giao dịch mới. Vì không có Khách hàng tiềm năng (Mối) nên bạn có thể xử lý ngay các Giao dịch, Liên lạc và Công ty trong CRM của mình. Lưu ý rằng chế độ CRM này được bật cho tất cả các tài khoản Bitrix24 mới theo mặc định.

Bạn cũng có thể nhận được cuộc gọi đến từ khách hàng đã đăng ký trong CRM. Trong trường hợp này, thông tin về cuộc gọi sẽ được lưu vào Giao dịch được liên kết đang diễn ra. Nếu một Giao dịch mới từ một khách hàng mới được tạo, Giao dịch đó sẽ xuất hiện trong Quy trình chung.

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại đây.

Phổ biến nhất
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Cập Nhật Bitrix24: Nâng Cao Hiệu Suất
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Quy tắc tự động hóa: Giao tiếp với khách hàng
Làm Việc Với Leads Trong CRM Di Động
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
1 phút để đọc