Tạo Giao Dịch Tự Động Từ Các Cuộc Gọi Đến
1 phút để đọc
Long An Trần
07/07/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 07/07/2023
Tạo Giao Dịch Tự Động Từ Các Cuộc Gọi Đến

Nếu bạn sử dụng chế độ CRM Đơn giản, bạn có thể biến mỗi cuộc gọi đến từ một số mới trở thành một Giao dịch mới. Vì không có Khách hàng tiềm năng (Mối) nên bạn có thể xử lý ngay các Giao dịch, Liên lạc và Công ty trong CRM của mình. Lưu ý rằng chế độ CRM này được bật cho tất cả các tài khoản Bitrix24 mới theo mặc định.

Bạn cũng có thể nhận được cuộc gọi đến từ khách hàng đã đăng ký trong CRM. Trong trường hợp này, thông tin về cuộc gọi sẽ được lưu vào Giao dịch được liên kết đang diễn ra. Nếu một Giao dịch mới từ một khách hàng mới được tạo, Giao dịch đó sẽ xuất hiện trong Quy trình chung.

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại đây.

Phổ biến nhất
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Tích Hợp Ứng Dụng Zalo Với Bitrix24
Tích Hợp Recurly và Bitrix24
Tích Hợp Shopify và Bitrix24
Tự Động Hóa Quy Trình Kinh Doanh Với Tập Lệnh Thông Minh Bitrix24

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
1 phút để đọc
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
1 phút để đọc
Đồng Bộ Hóa Lịch Google Với Bitrix24 Trên Thiết Bị Di Động
Đồng Bộ Hóa Lịch Google Với Bitrix24 Trên Thiết Bị Di Động
1 phút để đọc