Blog Tạo Giao Dịch Tự Động Từ Các Cuộc Gọi Đến

Tạo Giao Dịch Tự Động Từ Các Cuộc Gọi Đến

Long An Trần
1 phút
106
Đã cập nhật: 07/07/2023
Long An Trần
Đã cập nhật: 07/07/2023
Tạo Giao Dịch Tự Động Từ Các Cuộc Gọi Đến

Nếu bạn sử dụng chế độ CRM Đơn giản, bạn có thể biến mỗi cuộc gọi đến từ một số mới trở thành một Giao dịch mới. Vì không có Khách hàng tiềm năng (Mối) nên bạn có thể xử lý ngay các Giao dịch, Liên lạc và Công ty trong CRM của mình. Lưu ý rằng chế độ CRM này được bật cho tất cả các tài khoản Bitrix24 mới theo mặc định.

Bạn cũng có thể nhận được cuộc gọi đến từ khách hàng đã đăng ký trong CRM. Trong trường hợp này, thông tin về cuộc gọi sẽ được lưu vào Giao dịch được liên kết đang diễn ra. Nếu một Giao dịch mới từ một khách hàng mới được tạo, Giao dịch đó sẽ xuất hiện trong Quy trình chung.

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại đây.

Phổ biến nhất
Các hoạt động của tôi trong CRM
Cách tạo hình ảnh bằng CoPilot trong trang web
Điểm Danh Check-in
Gửi tin nhắn WhatsApp từ CRM đến khách hàng
Bắt đầu với BI Builder
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
1 phút
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
1 phút