Blog Tạo và Gửi Tài Liệu Điện Tử Để Ký

Tạo và Gửi Tài Liệu Điện Tử Để Ký

Long An Trần
1 phút
117
Đã đăng: 19/10/2023
Long An Trần
Đã đăng: 19/10/2023
Tạo và Gửi Tài Liệu Điện Tử Để Ký
Bitrix24 Sign là một công cụ mạnh mẽ cho phép bạn tạo tài liệu và gửi chúng cho đối tác của bạn để họ ký trong vài phút.

Công cụ Bitrix24 Sign là chữ ký điện tử, không phải chữ ký số. Nó tương đương với chữ ký viết tay. Mỗi quốc gia đều có luật và yêu cầu riêng về việc sử dụng chữ ký điện tử. Ở một số quốc gia, phải ký thỏa thuận đặc biệt với khách hàng để sử dụng chữ ký điện tử.

Ngoài ra, phương thức ký này không được phép đối với tất cả các loại tài liệu. Do đó, nếu bạn không chắc chắn liệu Bitrix24 Sign có phù hợp để ký tài liệu của mình hay không, hãy tham khảo ý kiến luật sư. Việc tin tưởng vào những chữ ký này là trách nhiệm của cá nhân chấp nhận tài liệu.

Cách tạo tài liệu điện tử cũng như cách gửi tài liệu để ký được hướng dẫn chi tiết trong bài trợ giúp này.
Phổ biến nhất
Cách tạo hình ảnh bằng CoPilot trong trang web
Quy tắc tự động hóa: Thông tin khách hàng và Thông báo cho nhân viên
Điểm Danh Check-in
Bắt đầu với BI Builder
Gửi tin nhắn WhatsApp từ CRM đến khách hàng
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
1 phút
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
1 phút
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút