Tạo và Gửi Tài Liệu Điện Tử Để Ký

2 phút để đọc
Long An Trần
19/10/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 16/10/2023
Tạo và Gửi Tài Liệu Điện Tử Để Ký
Bitrix24 Sign là một công cụ mạnh mẽ cho phép bạn tạo tài liệu và gửi chúng cho đối tác của bạn để họ ký trong vài phút.

Công cụ Bitrix24 Sign là chữ ký điện tử, không phải chữ ký số. Nó tương đương với chữ ký viết tay. Mỗi quốc gia đều có luật và yêu cầu riêng về việc sử dụng chữ ký điện tử. Ở một số quốc gia, phải ký thỏa thuận đặc biệt với khách hàng để sử dụng chữ ký điện tử.

Ngoài ra, phương thức ký này không được phép đối với tất cả các loại tài liệu. Do đó, nếu bạn không chắc chắn liệu Bitrix24 Sign có phù hợp để ký tài liệu của mình hay không, hãy tham khảo ý kiến luật sư. Việc tin tưởng vào những chữ ký này là trách nhiệm của cá nhân chấp nhận tài liệu.

Cách tạo tài liệu điện tử cũng như cách gửi tài liệu để ký được hướng dẫn chi tiết trong bài trợ giúp này.
Phổ biến nhất
Tích Hợp Ứng Dụng Zalo Với Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Quy Tắc Tự Động Hóa Mới Để Tăng Cường Hợp Tác Nhóm
Thông Tin Cập Nhật Quan Trọng Về Gói Kế Hoạch Đám Mây Bitrix24.
Quản Lý Phân Tích Kinh Doanh BI Analytics Trong Bitrix24

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
1 phút để đọc
Quyền Truy Cập Vào Danh Mục Sản Phẩm Và Quản Lý Kho Hàng
Quyền Truy Cập Vào Danh Mục Sản Phẩm Và Quản Lý Kho Hàng
1 phút để đọc
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
1 phút để đọc