Blog Thay Đổi Cấp Phép Phiên Bản Tại Chỗ Cho Khách Hàng

Thay Đổi Cấp Phép Phiên Bản Tại Chỗ Cho Khách Hàng

Long An Trần
1 phút
198
Đã cập nhật: 17/08/2022
Long An Trần
Đã cập nhật: 17/08/2022
Thay Đổi Cấp Phép Phiên Bản Tại Chỗ Cho Khách Hàng
Để tiếp tục cung cấp các bản cập nhật sản phẩm chất lượng và kịp thời, chúng tôi sẽ chuyển giấy phép Bitrix24 Tại chỗ sang mô hình đăng ký từ ngày 1 tháng 9 năm 2022.

Mặc dù giá của tất cả các phiên bản vẫn giữ nguyên, nhưng việc gia hạn giấy phép hàng năm của bạn được tính bằng 25% giá phiên bản sẽ là bắt buộc.

Điều gì sẽ thay đổi?

  • Giấy phép Tại chỗ của Bitrix24 sẽ chuyển sang đăng ký bắt buộc hàng năm thay vì trả phí một lần với quyền truy cập trả phí tùy chọn vào các bản cập nhật.
  • Phiên bản Bitrix24 On-Premise Enterprise Unlimited mới sẽ không còn có sẵn để mua nữa.
Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây

Trân trọng thông báo, 
Bitrix24 của bạn
Phổ biến nhất
Điểm Danh Check-in
Bitrix24 CoPilot - Trợ Lý Ảo AI Đắc Lực và Đa Năng
Kênh Bitrix24: Thay Đổi Cách Thức Giao Tiếp Trong Công Ty
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
Luôn Kết Nối với Bitrix24 Sync: Giải Pháp Cuộc Gọi Video Tối Ưu
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
1 phút
Kanban: Cách Theo Dõi Hiệu Quả Các Tác Vụ Trong Dự Án
Kanban: Cách Theo Dõi Hiệu Quả Các Tác Vụ Trong Dự Án
1 phút