Đăng ký miễn phí

Thay Đổi Cấp Phép Phiên Bản Tại Chỗ Cho Khách Hàng

Thay Đổi Cấp Phép Phiên Bản Tại Chỗ Cho Khách Hàng
Nhóm Bitrix24
16/08/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 17/08/2022
Để tiếp tục cung cấp các bản cập nhật sản phẩm chất lượng và kịp thời, chúng tôi sẽ chuyển giấy phép Bitrix24 Tại chỗ sang mô hình đăng ký từ ngày 1 tháng 9 năm 2022.

Mặc dù giá của tất cả các phiên bản vẫn giữ nguyên, nhưng việc gia hạn giấy phép hàng năm của bạn được tính bằng 25% giá phiên bản sẽ là bắt buộc.

Điều gì sẽ thay đổi?

  • Giấy phép Tại chỗ của Bitrix24 sẽ chuyển sang đăng ký bắt buộc hàng năm thay vì trả phí một lần với quyền truy cập trả phí tùy chọn vào các bản cập nhật.
  • Phiên bản Bitrix24 On-Premise Enterprise Unlimited mới sẽ không còn có sẵn để mua nữa.
Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây

Trân trọng thông báo, 
Bitrix24 của bạn
Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Ứng dụng CRM tự động hóa hoạt động bán hàng và marketing?
Có Gì Mới trên Bitrix24?
Tích Hợp Bitrix24 Với Các Hệ Thống Thanh Toán
Ứng Dụng Máy Tính Phần Trăm Hoa Hồng Commission Calculator App