Thẻ Tags Trong Tác Vụ Và Dự Án

1 phút để đọc
Long An Trần
15/02/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 17/02/2023
Thẻ Tags Trong Tác Vụ Và Dự Án

Thẻ tags là một công cụ để tổ chức các tác vụ và quản lý dự án. Bạn có thể sử dụng nó để phân loại tác vụ, ưu tiên chúng cũng như tìm kiếm và lọc nhanh các nhiệm vụ.

Trong Bitrix24, bạn có thể làm việc với các thẻ trong các tác vụ cá nhân và sử dụng chúng để cộng tác trong các dự án. Vui lòng tham khảo bài viết sau để biết cách thêm thẻ vào tác vụ cũng như chỉnh sửa hoặc xoá thẻ tags. Đồng thời bạn cũng tìm thấy thông tin về cách thẻ hoạt động trong các Dự án và cách lọc tác vụ theo thẻ.

Phổ biến nhất
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Quy Tắc Tự Động Hóa Mới Để Tăng Cường Hợp Tác Nhóm
Tích Hợp Shopify và Bitrix24
Quản Lý Phân Tích Kinh Doanh BI Analytics Trong Bitrix24
Tích Hợp Recurly và Bitrix24

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
2 phút để đọc