Đăng ký miễn phí

Thẻ Tags Trong Tác Vụ Và Dự Án

Thẻ Tags Trong Tác Vụ Và Dự Án
Nhóm Bitrix24
15/02/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 17/02/2023

Thẻ tags là một công cụ để tổ chức các tác vụ và quản lý dự án. Bạn có thể sử dụng nó để phân loại tác vụ, ưu tiên chúng cũng như tìm kiếm và lọc nhanh các nhiệm vụ.

Trong Bitrix24, bạn có thể làm việc với các thẻ trong các tác vụ cá nhân và sử dụng chúng để cộng tác trong các dự án. Vui lòng tham khảo bài viết sau để biết cách thêm thẻ vào tác vụ cũng như chỉnh sửa hoặc xoá thẻ tags. Đồng thời bạn cũng tìm thấy thông tin về cách thẻ hoạt động trong các Dự án và cách lọc tác vụ theo thẻ.

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Bitrix24 Release Presentation: Meet the Team
Có Gì Mới trên Bitrix24: Nội dung tháng Bảy
Chuyển Đổi Đầu Mối Kinh Doanh Thành Thoả Thuận
10 phương pháp thắt chặt mối quan hệ khách hàng trong đại dịch COVID-19