Thẻ Tags Trong Tác Vụ Và Dự Án
1 phút để đọc
Long An Trần
15/02/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 17/02/2023
Thẻ Tags Trong Tác Vụ Và Dự Án

Thẻ tags là một công cụ để tổ chức các tác vụ và quản lý dự án. Bạn có thể sử dụng nó để phân loại tác vụ, ưu tiên chúng cũng như tìm kiếm và lọc nhanh các nhiệm vụ.

Trong Bitrix24, bạn có thể làm việc với các thẻ trong các tác vụ cá nhân và sử dụng chúng để cộng tác trong các dự án. Vui lòng tham khảo bài viết sau để biết cách thêm thẻ vào tác vụ cũng như chỉnh sửa hoặc xoá thẻ tags. Đồng thời bạn cũng tìm thấy thông tin về cách thẻ hoạt động trong các Dự án và cách lọc tác vụ theo thẻ.

Phổ biến nhất
Tự Động Hóa Quy Trình Kinh Doanh Với Tập Lệnh Thông Minh Bitrix24
Nhắn Tin SMS Trong Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Khai Phá Sức Mạnh Của Các Quy Trình Thông Minh Trong Bitrix24 CRM Di Động, Ngay Cả Khi Đang Di Chuyển
Tích Hợp Ứng Dụng Zalo Với Bitrix24

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
1 phút để đọc
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc