Blog Thẻ Tags Trong Tác Vụ Và Dự Án

Thẻ Tags Trong Tác Vụ Và Dự Án

Long An Trần
1 phút
137
Đã cập nhật: 17/02/2023
Long An Trần
Đã cập nhật: 17/02/2023
Thẻ Tags Trong Tác Vụ Và Dự Án

Thẻ tags là một công cụ để tổ chức các tác vụ và quản lý dự án. Bạn có thể sử dụng nó để phân loại tác vụ, ưu tiên chúng cũng như tìm kiếm và lọc nhanh các nhiệm vụ.

Trong Bitrix24, bạn có thể làm việc với các thẻ trong các tác vụ cá nhân và sử dụng chúng để cộng tác trong các dự án. Vui lòng tham khảo bài viết sau để biết cách thêm thẻ vào tác vụ cũng như chỉnh sửa hoặc xoá thẻ tags. Đồng thời bạn cũng tìm thấy thông tin về cách thẻ hoạt động trong các Dự án và cách lọc tác vụ theo thẻ.

Phổ biến nhất
Điểm Danh Check-in
Bitrix24 CoPilot - Trợ Lý Ảo AI Đắc Lực và Đa Năng
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
Luôn Kết Nối với Bitrix24 Sync: Giải Pháp Cuộc Gọi Video Tối Ưu
Kênh Bitrix24: Thay Đổi Cách Thức Giao Tiếp Trong Công Ty
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Chỉnh Sửa Menu Bên Dưới trong Ứng dụng Bitrix24 Dành Cho Điện Thoại Di Động
Chỉnh Sửa Menu Bên Dưới trong Ứng dụng Bitrix24 Dành Cho Điện Thoại Di Động
1 phút
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
1 phút