Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web

1 phút để đọc
Long An Trần
13/04/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 13/04/2023
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web

Trong Bitrix24.Sites, bạn có thể sử dụng nội dung từ các nguồn khác nhau bao gồm video dài và video ngắn từ YouTube.

Giờ đây, bạn có thể điều chỉnh tỷ lệ của video ngắn từ YouTube (YouTube Shorts), đặt chúng theo chiều dọc hoặc chiều ngang. Ngoài ra, bạn có thể thay đổi tỷ lệ khung hình và tỷ lệ cho video của mình.

Chi tiết trong bài Trợ giúp này.

Phổ biến nhất
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
Quy Tắc Tự Động Hóa và Kích Hoạt Trong Quản Lý Tác Vụ
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Khóa Tài Liệu Trong Khi Chỉnh Sửa
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Email Trong CRM Di Động
Email Trong CRM Di Động
1 phút để đọc
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
1 phút để đọc