Đăng ký miễn phí

Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web

Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Long An Trần
13/04/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 13/04/2023

Trong Bitrix24.Sites, bạn có thể sử dụng nội dung từ các nguồn khác nhau bao gồm video dài và video ngắn từ YouTube.

Giờ đây, bạn có thể điều chỉnh tỷ lệ của video ngắn từ YouTube (YouTube Shorts), đặt chúng theo chiều dọc hoặc chiều ngang. Ngoài ra, bạn có thể thay đổi tỷ lệ khung hình và tỷ lệ cho video của mình.

Chi tiết trong bài Trợ giúp này.

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Chế Độ Kiểm Tra Quy Tắc Tự Động Hóa
Thông báo quan trọng về đồng bộ hóa email
Chuyển Đổi Đầu Mối Kinh Doanh Thành Thoả Thuận
Các Khối Thời Gian Còn Trống