Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web

1 phút để đọc
Long An Trần
13/04/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 13/04/2023
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web

Trong Bitrix24.Sites, bạn có thể sử dụng nội dung từ các nguồn khác nhau bao gồm video dài và video ngắn từ YouTube.

Giờ đây, bạn có thể điều chỉnh tỷ lệ của video ngắn từ YouTube (YouTube Shorts), đặt chúng theo chiều dọc hoặc chiều ngang. Ngoài ra, bạn có thể thay đổi tỷ lệ khung hình và tỷ lệ cho video của mình.

Chi tiết trong bài Trợ giúp này.

Phổ biến nhất
Tích Hợp Ứng Dụng Zalo Với Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Thông Tin Cập Nhật Quan Trọng Về Gói Kế Hoạch Đám Mây Bitrix24.
Quy Tắc Tự Động Hóa Mới Để Tăng Cường Hợp Tác Nhóm
Quản Lý Phân Tích Kinh Doanh BI Analytics Trong Bitrix24

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
1 phút để đọc
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
2 phút để đọc
Quyền Truy Cập Vào Danh Mục Sản Phẩm Và Quản Lý Kho Hàng
Quyền Truy Cập Vào Danh Mục Sản Phẩm Và Quản Lý Kho Hàng
1 phút để đọc