Tích Hợp Ứng Dụng Freshdesk Với Bitrix24

1 phút để đọc
Long An Trần
27/10/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 26/10/2022
Tích Hợp Ứng Dụng Freshdesk Với Bitrix24
ADIGITRANS - Đối tác Vàng của Bitrix24 tại Việt Nam đã thực hiện thành công việc tích hợp Phần mềm dịch vụ trợ giúp khách hàng Freshdesk với Bitrix24.

Tích hợp này đã được Freshdesk duyệt và đăng lên Market. Trong quá trình sử dụng, nếu bạn đã thu thập thông tin của khách hàng (bao gồm số điện thoại) và cập nhật lên Freshdesk, Khách hàng tiềm năng (Đầu mối kinh doanh) sẽ được tạo tự động trên Bitrix24 với nguồn được chỉ định.

Thông tin chi tiết tại đây.
Phổ biến nhất
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Làm Việc Với Tài Liệu Bằng Google Docs
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Làm Việc Với Leads Trong CRM Di Động
Quy tắc tự động hóa: Giao tiếp với khách hàng
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Kanban: Cách Theo Dõi Hiệu Quả Các Tác Vụ Trong Dự Án
Kanban: Cách Theo Dõi Hiệu Quả Các Tác Vụ Trong Dự Án
1 phút để đọc