Blog Tích Hợp Ứng Dụng Freshdesk Với Bitrix24

Tích Hợp Ứng Dụng Freshdesk Với Bitrix24

Long An Trần
1 phút
220
Đã đăng: 27/10/2022
Long An Trần
Đã đăng: 27/10/2022
Tích Hợp Ứng Dụng Freshdesk Với Bitrix24
ADIGITRANS - Đối tác Vàng của Bitrix24 tại Việt Nam đã thực hiện thành công việc tích hợp Phần mềm dịch vụ trợ giúp khách hàng Freshdesk với Bitrix24.

Tích hợp này đã được Freshdesk duyệt và đăng lên Market. Trong quá trình sử dụng, nếu bạn đã thu thập thông tin của khách hàng (bao gồm số điện thoại) và cập nhật lên Freshdesk, Khách hàng tiềm năng (Đầu mối kinh doanh) sẽ được tạo tự động trên Bitrix24 với nguồn được chỉ định.

Thông tin chi tiết tại đây.
Phổ biến nhất
Cách tạo hình ảnh bằng CoPilot trong trang web
Các hoạt động của tôi trong CRM
Điểm Danh Check-in
Gửi tin nhắn WhatsApp từ CRM đến khách hàng
Quy tắc tự động hóa: Thông tin khách hàng và Thông báo cho nhân viên
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
1 phút
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
1 phút