Blog Tích Hợp Recurly và Bitrix24

Tích Hợp Recurly và Bitrix24

Long An Trần
1 phút
111
Đã cập nhật: 25/08/2023
Long An Trần
Đã cập nhật: 25/08/2023
Tích Hợp Recurly và Bitrix24

Tích hợp Bitrix24 với Recurly giúp bạn dễ dàng quản lý khách hàng và xử lý việc lập hóa đơn. Với tích hợp này, bạn có thể tiết kiệm thời gian và năng lượng bằng cách tránh nhập hai lần thông tin khách hàng và hóa đơn.

Tích hợp cho phép bạn nhập cơ sở khách hàng của mình từ Recurly sang Bitrix24, tạo hoạt động đặc biệt cho từng tài khoản mới trong Recurly.

Các tính năng chính:

  • Nhập cơ sở dữ liệu khách hàng từ Recurly sang Bitrix24.
  • Tạo một hoạt động đặc biệt trong Bitrix24 khi bạn tạo hóa đơn mới trong Recurly.
  • Dữ liệu trong Bitrix24 được cập nhật khi hóa đơn được thanh toán (trạng thái đã thay đổi) ở Recurly.
  • Cập nhật dữ liệu khách hàng trong Bitrix24 khi bạn thêm khách hàng mới vào Recurly.
Chi tiết trong bài trợ giúp.

Phổ biến nhất
Bitrix24 CoPilot - Trợ Lý Ảo AI Đắc Lực và Đa Năng
Kênh Bitrix24: Thay Đổi Cách Thức Giao Tiếp Trong Công Ty
Luôn Kết Nối với Bitrix24 Sync: Giải Pháp Cuộc Gọi Video Tối Ưu
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
1 phút
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút
Chỉnh Sửa Menu Bên Dưới trong Ứng dụng Bitrix24 Dành Cho Điện Thoại Di Động
Chỉnh Sửa Menu Bên Dưới trong Ứng dụng Bitrix24 Dành Cho Điện Thoại Di Động
1 phút