Tích Hợp Recurly và Bitrix24
1 phút để đọc
Long An Trần
23/08/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 25/08/2023
Tích Hợp Recurly và Bitrix24

Tích hợp Bitrix24 với Recurly giúp bạn dễ dàng quản lý khách hàng và xử lý việc lập hóa đơn. Với tích hợp này, bạn có thể tiết kiệm thời gian và năng lượng bằng cách tránh nhập hai lần thông tin khách hàng và hóa đơn.

Tích hợp cho phép bạn nhập cơ sở khách hàng của mình từ Recurly sang Bitrix24, tạo hoạt động đặc biệt cho từng tài khoản mới trong Recurly.

Các tính năng chính:

  • Nhập cơ sở dữ liệu khách hàng từ Recurly sang Bitrix24.
  • Tạo một hoạt động đặc biệt trong Bitrix24 khi bạn tạo hóa đơn mới trong Recurly.
  • Dữ liệu trong Bitrix24 được cập nhật khi hóa đơn được thanh toán (trạng thái đã thay đổi) ở Recurly.
  • Cập nhật dữ liệu khách hàng trong Bitrix24 khi bạn thêm khách hàng mới vào Recurly.
Chi tiết trong bài trợ giúp.

Phổ biến nhất
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Tích Hợp Ứng Dụng Zalo Với Bitrix24
Tự Động Hóa Quy Trình Kinh Doanh Với Tập Lệnh Thông Minh Bitrix24
Tích Hợp Recurly và Bitrix24
Tích Hợp Shopify và Bitrix24

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
1 phút để đọc
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
1 phút để đọc
Đồng Bộ Hóa Lịch Google Với Bitrix24 Trên Thiết Bị Di Động
Đồng Bộ Hóa Lịch Google Với Bitrix24 Trên Thiết Bị Di Động
1 phút để đọc