Tích Hợp Shopify và Bitrix24

1 phút để đọc
Long An Trần
30/08/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 17/08/2023
Tích Hợp Shopify và Bitrix24

Với giải pháp Albato, việc quản lý đơn hàng, sản phẩm và khách hàng trở nên vô cùng đơn giản. Tích hợp Shopify và Bitrix24 đã trở nên rất dễ dàng.

Với sự tích hợp này, bạn có thể nhận đơn đặt hàng từ khách hàng của mình một cách an toàn mà không cần thực hiện thêm bất kỳ thao tác thủ công nào. Sau khi kết nối, tất cả khách hàng, sản phẩm và đơn đặt hàng của bạn sẽ được chuyển giữa hai nền tảng mà không cần nhập thủ công.

Thêm chức năng và tính năng mới vào tài khoản Bitrix24 của bạn. Cài đặt các ứng dụng sẵn sàng từ Kho ứng dụng, chi tiết tại đây.

Phổ biến nhất
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Quy Tắc Tự Động Hóa Mới Để Tăng Cường Hợp Tác Nhóm
Quy Tắc và Kích Hoạt Tự Động Hóa Trong CRM: Giám Sát và Kiểm Soát Nhân Viên
Quản Lý Phân Tích Kinh Doanh BI Analytics Trong Bitrix24
Tích Hợp Recurly và Bitrix24

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
BI Builder Trong Bitrix24
BI Builder Trong Bitrix24
1 phút để đọc