Blog Tích Hợp Shopify và Bitrix24

Tích Hợp Shopify và Bitrix24

Long An Trần
1 phút
138
Đã đăng: 30/08/2023
Long An Trần
Đã đăng: 30/08/2023
Tích Hợp Shopify và Bitrix24

Với giải pháp Albato, việc quản lý đơn hàng, sản phẩm và khách hàng trở nên vô cùng đơn giản. Tích hợp Shopify và Bitrix24 đã trở nên rất dễ dàng.

Với sự tích hợp này, bạn có thể nhận đơn đặt hàng từ khách hàng của mình một cách an toàn mà không cần thực hiện thêm bất kỳ thao tác thủ công nào. Sau khi kết nối, tất cả khách hàng, sản phẩm và đơn đặt hàng của bạn sẽ được chuyển giữa hai nền tảng mà không cần nhập thủ công.

Thêm chức năng và tính năng mới vào tài khoản Bitrix24 của bạn. Cài đặt các ứng dụng sẵn sàng từ Kho ứng dụng, chi tiết tại đây.

Phổ biến nhất
Cách tạo hình ảnh bằng CoPilot trong trang web
Các hoạt động của tôi trong CRM
Điểm Danh Check-in
Gửi tin nhắn WhatsApp từ CRM đến khách hàng
Bắt đầu với BI Builder
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Kết nối tên miền và Thay đổi tên miền phụ Bitrix24
Kết nối tên miền và Thay đổi tên miền phụ Bitrix24
1 phút
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
1 phút
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
1 phút