Tích Hợp Ứng Dụng QuickBooks

Tích Hợp Ứng Dụng QuickBooks
Long An Trần
July 12, 2021
Lần cập nhật cuối cùng: July 12, 2021

Bạn đang phân vân xem có thể đồng bộ hóa dữ liệu giữa QuickBooks và Bitrix24 không? Tích hợp Ứng dụng QuickBooks sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.

Nếu thông tin công ty và chi tiết liên lạc hoặc hóa đơn được sửa đổi trong QuickBooks, ứng dụng sẽ tự động cập nhật các thay đổi trong Bitrix24. Và ngược lại, tất cả các thay đổi về công ty và chi tiết liên lạc trong Bitrix24 sẽ được tự động đồng bộ hóa với QuickBooks.

Cách thức hoạt động:

  • Tạo hóa đơn mới trong QuickBooks từ công ty, liên lạc hoặc thoả thuận Bitrix24.
  • Chọn công ty, liên lạc hoặc thoả thuận từ danh sách trong Bitrix24 CRM, nhấp vào tiện ích «Tạo hóa đơn trong QuickBooks», chọn sản phẩm hoặc dịch vụ trong cửa sổ đã mở và chuyển sang tạo hóa đơn mới trong giao diện QuickBooks.
  • Sau khi hóa đơn được lưu trong trường bổ sung của công ty Bitrix24, liên lạc hoặc thoả thuận, một liên kết đến hóa đơn sẽ xuất hiện trong QuickBooks.
  • Nếu trạng thái của hóa đơn QuickBooks thay đổi thành «Đã thanh toán», ứng dụng sẽ tự động thay đổi trạng thái của hóa đơn tương ứng trong Bitrix24 và sẽ gửi thông báo đến người quản lý chịu trách nhiệm.

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 is a place where everyone can communicate, collaborate on tasks and projects, manage clients and do much more.
Bạn cũng có thể thích
Thông báo quan trọng về đồng bộ hóa email
Có Gì Mới trên Bitrix24
Thống Kê Cuộc Gọi: Biểu Đồ Tương Tác và Hiệu Suất Của Nhân Viên
Có Gì Mới trên Bitrix24?