Tích Hợp Ứng Dụng QuickBooks

2 phút để đọc
Long An Trần
12/07/2021
Lần cập nhật cuối cùng: 12/07/2021
Tích Hợp Ứng Dụng QuickBooks

Bạn đang phân vân xem có thể đồng bộ hóa dữ liệu giữa QuickBooks và Bitrix24 không? Tích hợp Ứng dụng QuickBooks sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.

Nếu thông tin công ty và chi tiết liên lạc hoặc hóa đơn được sửa đổi trong QuickBooks, ứng dụng sẽ tự động cập nhật các thay đổi trong Bitrix24. Và ngược lại, tất cả các thay đổi về công ty và chi tiết liên lạc trong Bitrix24 sẽ được tự động đồng bộ hóa với QuickBooks.

Cách thức hoạt động:

  • Tạo hóa đơn mới trong QuickBooks từ công ty, liên lạc hoặc thoả thuận Bitrix24.
  • Chọn công ty, liên lạc hoặc thoả thuận từ danh sách trong Bitrix24 CRM, nhấp vào tiện ích «Tạo hóa đơn trong QuickBooks», chọn sản phẩm hoặc dịch vụ trong cửa sổ đã mở và chuyển sang tạo hóa đơn mới trong giao diện QuickBooks.
  • Sau khi hóa đơn được lưu trong trường bổ sung của công ty Bitrix24, liên lạc hoặc thoả thuận, một liên kết đến hóa đơn sẽ xuất hiện trong QuickBooks.
  • Nếu trạng thái của hóa đơn QuickBooks thay đổi thành «Đã thanh toán», ứng dụng sẽ tự động thay đổi trạng thái của hóa đơn tương ứng trong Bitrix24 và sẽ gửi thông báo đến người quản lý chịu trách nhiệm.

Phổ biến nhất
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Quy Tắc Tự Động Hóa Mới Để Tăng Cường Hợp Tác Nhóm
Tích Hợp Shopify và Bitrix24
Quản Lý Phân Tích Kinh Doanh BI Analytics Trong Bitrix24
Tích Hợp Recurly và Bitrix24

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
BI Builder Trong Bitrix24
BI Builder Trong Bitrix24
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc