Đăng ký miễn phí

Tích Hợp Ứng Dụng QuickBooks

Tích Hợp Ứng Dụng QuickBooks
Long An Trần
12/07/2021
Lần cập nhật cuối cùng: 12/07/2021

Bạn đang phân vân xem có thể đồng bộ hóa dữ liệu giữa QuickBooks và Bitrix24 không? Tích hợp Ứng dụng QuickBooks sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.

Nếu thông tin công ty và chi tiết liên lạc hoặc hóa đơn được sửa đổi trong QuickBooks, ứng dụng sẽ tự động cập nhật các thay đổi trong Bitrix24. Và ngược lại, tất cả các thay đổi về công ty và chi tiết liên lạc trong Bitrix24 sẽ được tự động đồng bộ hóa với QuickBooks.

Cách thức hoạt động:

  • Tạo hóa đơn mới trong QuickBooks từ công ty, liên lạc hoặc thoả thuận Bitrix24.
  • Chọn công ty, liên lạc hoặc thoả thuận từ danh sách trong Bitrix24 CRM, nhấp vào tiện ích «Tạo hóa đơn trong QuickBooks», chọn sản phẩm hoặc dịch vụ trong cửa sổ đã mở và chuyển sang tạo hóa đơn mới trong giao diện QuickBooks.
  • Sau khi hóa đơn được lưu trong trường bổ sung của công ty Bitrix24, liên lạc hoặc thoả thuận, một liên kết đến hóa đơn sẽ xuất hiện trong QuickBooks.
  • Nếu trạng thái của hóa đơn QuickBooks thay đổi thành «Đã thanh toán», ứng dụng sẽ tự động thay đổi trạng thái của hóa đơn tương ứng trong Bitrix24 và sẽ gửi thông báo đến người quản lý chịu trách nhiệm.

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Telegram + Cửa hàng trực tuyến Bitrix24
Trợ lý AI trong Bitrix24
Đồng Bộ Hóa Lịch Google Với Bitrix24 Trên Thiết Bị Di Động
Webinar Giới Thiệu Bitrix24 Mới