Đăng ký miễn phí

Ứng Dụng Expenses

Ứng Dụng Expenses
Nhóm Bitrix24
22/06/2021
Lần cập nhật cuối cùng: 22/06/2021
Ứng dụng Expenses được thiết kế để theo dõi chi phí của nhóm bạn và phê duyệt chúng trong Bitrix24.
Nhận báo cáo chi phí do nhân viên của bạn gửi, xem xét và phản hồi ngay với ứng dụng Expenses.

Expenses_open_7.jpeg

Tính năng cơ bản

 • Ghi lại / vào sổ các chi phí
 • Tổng hợp chi phí vào báo cáo
 • Gửi báo cáo để được phê duyệt


Các tab hiển thị cho nhóm:

 • Chi phí
 • Báo cáo
 • Phê duyệt báo cáo (xem các báo cáo đã gửi của riêng bạn)

Các tab có sẵn cho người giám sát:

 • Chi phí
 • Báo cáo
 • Phê duyệt báo cáo (xem các báo cáo đã gửi từ các thành viên trong bộ phận của bạn)


Quyền truy cập

 • Người dùng thông thường không thấy các báo cáo Chi phí và Chi phí do những người dùng khác tạo
 • Giám sát bộ phận có quyền xem Chi phí và Báo cáo chi phí do nhân viên bộ phận của mình tạo
 • Quản trị viên tài khoản Bitrix24 có quyền xem các Báo cáo Chi phí và Chi phí do những người dùng khác tạo.

Bitrix24 chúc bạn và nhóm của mình có tuần làm việc năng suất và hiệu quả!
Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Ứng Dụng Máy Tính Phần Trăm Hoa Hồng Commission Calculator App
Đồng Bộ Hóa Lịch Google Với Bitrix24 Trên Thiết Bị Di Động
Tích hợp Ứng Dụng "GDPR For CRM" Trên Bitrix24
Bitrix24 Đã Ra Mắt Bản Cập Nhật Mới Nhất