Ứng Dụng Expenses

2 phút để đọc
Long An Trần
22/06/2021
Lần cập nhật cuối cùng: 22/06/2021
Ứng Dụng Expenses
Ứng dụng Expenses được thiết kế để theo dõi chi phí của nhóm bạn và phê duyệt chúng trong Bitrix24.
Nhận báo cáo chi phí do nhân viên của bạn gửi, xem xét và phản hồi ngay với ứng dụng Expenses.

Expenses_open_7.jpeg

Tính năng cơ bản

 • Ghi lại / vào sổ các chi phí
 • Tổng hợp chi phí vào báo cáo
 • Gửi báo cáo để được phê duyệt


Các tab hiển thị cho nhóm:

 • Chi phí
 • Báo cáo
 • Phê duyệt báo cáo (xem các báo cáo đã gửi của riêng bạn)

Các tab có sẵn cho người giám sát:

 • Chi phí
 • Báo cáo
 • Phê duyệt báo cáo (xem các báo cáo đã gửi từ các thành viên trong bộ phận của bạn)


Quyền truy cập

 • Người dùng thông thường không thấy các báo cáo Chi phí và Chi phí do những người dùng khác tạo
 • Giám sát bộ phận có quyền xem Chi phí và Báo cáo chi phí do nhân viên bộ phận của mình tạo
 • Quản trị viên tài khoản Bitrix24 có quyền xem các Báo cáo Chi phí và Chi phí do những người dùng khác tạo.

Bitrix24 chúc bạn và nhóm của mình có tuần làm việc năng suất và hiệu quả!
Phổ biến nhất
Tích Hợp Ứng Dụng Zalo Với Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Thông Tin Cập Nhật Quan Trọng Về Gói Kế Hoạch Đám Mây Bitrix24.
Quy Tắc Tự Động Hóa Mới Để Tăng Cường Hợp Tác Nhóm
Tích Hợp Shopify và Bitrix24

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
1 phút để đọc
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
1 phút để đọc
Quyền Truy Cập Vào Danh Mục Sản Phẩm Và Quản Lý Kho Hàng
Quyền Truy Cập Vào Danh Mục Sản Phẩm Và Quản Lý Kho Hàng
1 phút để đọc