Đăng ký miễn phí

Ứng Dụng Máy Tính Phần Trăm Hoa Hồng Commission Calculator App

Ứng Dụng Máy Tính Phần Trăm Hoa Hồng Commission Calculator App
Long An Trần
18/06/2021
Lần cập nhật cuối cùng: 18/06/2021
Khi bạn cần tính phần trăm hoa hồng cho các đại lý bán hàng của mình bằng Bitrix24 CRM, ứng dụng này có thể sẽ hữu ích cho bạn. 

Ứng dụng máy tính phần trăm hoa hồng Commission Calculator App cho phép theo dõi doanh số bán hàng và thúc đẩy đội ngũ bán hàng theo các mục tiêu đặt ra.

Hoa hồng dành cho đại lý có thể dựa trên:
  • Giao dịch thành công.
  • Hóa đơn đã thanh toán.
Commission_open_1.jpeg
 
Các phương pháp tính hoa hồng được hỗ trợ bao gồm:
  • Phần trăm doanh số bán ra.
  • Số tiền cố định cho mỗi mặt hàng đã bán.
Ứng dụng sẽ cho phép bạn:
  • Xem chi phí hoa hồng ở thời điểm hiện tại và trước đó.
  • So sánh số lượng / khối lượng giao dịch đã đóng và hóa đơn đã thanh toán với hồ sơ CRM.
  • Kiểm tra xem hoa hồng đã được tính toán chính xác chưa.
  • Xem báo cáo bán hàng cho các khoảng thời gian đã chọn.
  • Tạo báo cáo tính toán hoa hồng chi tiết.
  • Xem xếp hạng đại lý.
Tham khảo thêm video tổng quan nhanh về ứng dụng tại đây.
Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Chạy Các Chiến Dịch Email Marketing Trên Bitrix24
CRM Chủ Động: Một Khái Niệm Mới
Mới: Chức Năng Ghi Lại Cuộc Gọi Video Từ Phiên Bản Dành Cho Máy Tính Để Bàn
Làm Việc Với Scrum