Ứng Dụng Máy Tính Phần Trăm Hoa Hồng Commission Calculator App
2 phút để đọc
Long An Trần
18/06/2021
Lần cập nhật cuối cùng: 18/06/2021
Ứng Dụng Máy Tính Phần Trăm Hoa Hồng Commission Calculator App
Khi bạn cần tính phần trăm hoa hồng cho các đại lý bán hàng của mình bằng Bitrix24 CRM, ứng dụng này có thể sẽ hữu ích cho bạn. 

Ứng dụng máy tính phần trăm hoa hồng Commission Calculator App cho phép theo dõi doanh số bán hàng và thúc đẩy đội ngũ bán hàng theo các mục tiêu đặt ra.

Hoa hồng dành cho đại lý có thể dựa trên:
  • Giao dịch thành công.
  • Hóa đơn đã thanh toán.
Commission_open_1.jpeg
 
Các phương pháp tính hoa hồng được hỗ trợ bao gồm:
  • Phần trăm doanh số bán ra.
  • Số tiền cố định cho mỗi mặt hàng đã bán.
Ứng dụng sẽ cho phép bạn:
  • Xem chi phí hoa hồng ở thời điểm hiện tại và trước đó.
  • So sánh số lượng / khối lượng giao dịch đã đóng và hóa đơn đã thanh toán với hồ sơ CRM.
  • Kiểm tra xem hoa hồng đã được tính toán chính xác chưa.
  • Xem báo cáo bán hàng cho các khoảng thời gian đã chọn.
  • Tạo báo cáo tính toán hoa hồng chi tiết.
  • Xem xếp hạng đại lý.
Tham khảo thêm video tổng quan nhanh về ứng dụng tại đây.
Phổ biến nhất
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Tích Hợp Ứng Dụng Zalo Với Bitrix24
Tích Hợp Shopify và Bitrix24
Tích Hợp Recurly và Bitrix24
Thông Tin Cập Nhật Quan Trọng Về Gói Kế Hoạch Đám Mây Bitrix24.

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
1 phút để đọc
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
1 phút để đọc
Đồng Bộ Hóa Lịch Google Với Bitrix24 Trên Thiết Bị Di Động
Đồng Bộ Hóa Lịch Google Với Bitrix24 Trên Thiết Bị Di Động
1 phút để đọc