Ứng Dụng Máy Tính Phần Trăm Hoa Hồng Commission Calculator App

1 phút để đọc
Long An Trần
18/06/2021
Lần cập nhật cuối cùng: 18/06/2021
Ứng Dụng Máy Tính Phần Trăm Hoa Hồng Commission Calculator App
Khi bạn cần tính phần trăm hoa hồng cho các đại lý bán hàng của mình bằng Bitrix24 CRM, ứng dụng này có thể sẽ hữu ích cho bạn. 

Ứng dụng máy tính phần trăm hoa hồng Commission Calculator App cho phép theo dõi doanh số bán hàng và thúc đẩy đội ngũ bán hàng theo các mục tiêu đặt ra.

Hoa hồng dành cho đại lý có thể dựa trên:
  • Giao dịch thành công.
  • Hóa đơn đã thanh toán.
Commission_open_1.jpeg
 
Các phương pháp tính hoa hồng được hỗ trợ bao gồm:
  • Phần trăm doanh số bán ra.
  • Số tiền cố định cho mỗi mặt hàng đã bán.
Ứng dụng sẽ cho phép bạn:
  • Xem chi phí hoa hồng ở thời điểm hiện tại và trước đó.
  • So sánh số lượng / khối lượng giao dịch đã đóng và hóa đơn đã thanh toán với hồ sơ CRM.
  • Kiểm tra xem hoa hồng đã được tính toán chính xác chưa.
  • Xem báo cáo bán hàng cho các khoảng thời gian đã chọn.
  • Tạo báo cáo tính toán hoa hồng chi tiết.
  • Xem xếp hạng đại lý.
Tham khảo thêm video tổng quan nhanh về ứng dụng tại đây.
Phổ biến nhất
Cập Nhật Bitrix24: Nâng Cao Hiệu Suất
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Quy tắc tự động hóa: Giao tiếp với khách hàng
Làm Việc Với Tài Liệu Bằng Google Docs
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
1 phút để đọc